Södertörns högskola

Hög kvalitet på utbildningar i historia

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2014 16:12 CET

Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) har nu granskat landets högskoleutbildningar inom ämnesområdet historia. Utbildningarna vid Södertörns högskola får omdömet hög kvalitet både på kandidat- och magisternivå.

Att Södertörns högskola kan erbjuda en högkvalitativ utbildning i historia på alla nivåer är resultatet av ett metodiskt och pedagogiskt utvecklingsarbete inom ämnet. Historia är ett väletablerat ämne som funnits sedan högskolans start.

- Vi har arbetat systematiskt under en längre tid med att utveckla och kvalitetssäkra historieämnet så att man ska kunna läsa kandidatutbildning, magisterutbildning och även forskarutbildning på Södertörns högskola. Vi har inte fastnat i gamla former utan har kontinuerligt utvärderat upplägget på framförallt A- och B kurserna. Att vi granskats på både kandidat- och magisternivå och håller hög kvalitet på båda, visar att vi står oss bra nationellt. Dagens granskningsresultat pekar också på att våra studenter får en god träning i att arbeta självständigt, och att de kan placera in historiska problem i såväl vetenskapliga som samhälleliga sammanhang, säger Robert Sandberg, lektor i historia vid Södertörns högskola.

– UK-ämbetets bedömning av historia befäster att vi har en högkvalitativ humanistisk miljö på Södertörns högskola, säger Martin Wottle, prefekt vid institutionen för historia och samtidsstudier. Ämnet har även tidigare fått goda omdömen vid utvärderingar som genomfördes av dåvarande Högskoleverket.


Historieämnet vid Södertörns högskola är en stor och livaktig forskningsmiljö med många disputerade lärarkollegor. Det gör att vi haft goda möjligheter att följa både den svenska och den internationella forskningen. Det mångvetenskapliga arbetssättet vid högskolan innebär att ämnet ingår som del i undervisningen inom många utbildningar, bland annat inom lärarutbildningen som ämneslärare i historia. 


Totalt har 29 utbildningar på 16 lärosäten utvärderats. Två utbildningar har fått mycket hög kvalitet och tre bristande. De allra flesta, 24 utbildningar har fått resultatet hög kvalitet.


Mycket goda resultat för Södertörns högskola

Under 2011-14 kvalitetsgranskas alla landets högskoleutbildningar av UK-ämbetet. Utvärderingarna har visat att kvaliteten på utbildningarna vid Södertörns högskola står sig jämförelsevis oerhört bra. Av 39 granskade utbildningar vid högskolan håller för närvarande 38 hög eller mycket hög kvalitet vilket är bland de bästa resultaten i landet.

Se Södertörns högskolas resultat på Resultatsök, Universitetskanslersämbetets webbplats.

Studier inom historia vid högskolan

Historia ger en bred humanistisk och samhällsvetenskaplig kunskap som är gångbar inom många områden. Idag, när det svenska samhället blir alltmer mångkulturellt, och globalisering och miljöeffekter märks på allt fler sätt i vår vardag, blir den historiska bakgrunden allt viktigare. På Södertörns högskola kan du läsa historia från grundnivå upp till doktorandnivå.

Tiden är grundläggande för mänsklig erfarenhet. För den som vill kunna tolka utvecklingen i dagens samhällen är historisk kunskap mycket viktig. Inom historieämnet på Södertörns högskola kan du lära dig mer om viktiga processer som har bundit samman regioner och länder genom sociala kontakter, handel, idéströmningar, krig och folkomflyttningar.

Efter grundnivån i historia går det att fördjupa sig ytterligare i historiska studier på den avancerade nivån. Efter magisterprogrammet finns det också möjlighet gå vidare på forskarbanan genom den fyraåriga forskarutbildningen, som drivs i samarbete dels med Nationella forskarskolan i historia (med huvudsäte i Lund), dels med forskarskolan Baltic and East European Graduate School (BEEGS) vid Södertörns


_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte beläget i Flemingsberg, 18 minuter söder om Stockholms Central. Här bedrivs utbildning på samtliga nivåer och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik, ofta med en mångvetenskaplig prägel. 13000 studenter läser inom 60 utbildningsprogram och 250 kurser. Södertörns högskola har omkring 800 anställda, merparten forskare och lärare.