Svenska kyrkan

Hög tid att kontrollera internationell vapenhandel

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 10:29 CEST

FN-förhandlingarna om ett internationellt vapenhandelsavtal påbörjas den 2 juli i New York. Svenska kyrkan finns på plats under förhandlingarna för att tillsammans med andra kyrkor och organisationer utöva påtryckningar för ett bärkraftigt avtal.

Vapen hamnar i fel händer, används för våldsbrott och kränkningar av mänskliga rättigheter – ändå finns ingen internationell reglering av vapenhandeln. Det civila samhället och kyrkorna har länge krävt att den globala vapenhandeln ska kontrolleras med tydliga regler för när vapenöverföringar får ske.

Sedan 2006 pågår en FN-process med syfte att få till stånd ett bindande internationellt vapenhandelsavtal, Arms Trade Treaty (ATT). Den 2 juli börjar FN-förhandlingarna i New York. 

– Ett historiskt avtal som kan minska det mänskliga lidandet är äntligen i sikte. Samtidigt finns intressen som motarbetar ett starkt vapenhandelsavtal. Därför behöver vi fortsätta sprida information och påverka beslutsfattarna, säger Eva Palmqvist, Svenska kyrkans policyhandläggare för fred och mänskliga rättigheter.

Eva Palmqvist kommer att finnas på plats i New York 17-27  juli och nås på tfn 0768-000 142.

Läs mer om Svenska kyrkan och vapenexportfrågan.

Svenska kyrkans Opinions-blogg.

Bakgrund

Tillsammans med över 60 kyrkor och organisationer i mer än 30 länder deltar Svenska kyrkan i Kyrkornas världsråds ekumeniska kampanj, med målet att få till stånd ett starkt och effektivt internationellt vapenhandelsavtal. I september 2011 ställde sig Svenska kyrkans alla biskopar bakom en multireligiös deklaration till stöd för Arms Trade Treaty. 
Som en del av den ekumeniska kampanjen skrev ärkebiskop Anders Wejryd i februari 2012 ett brev till den svenska regeringen för att uppmärksamma betydelsen av ett vapenhandelsavtal med brett humanitärt fokus. 
I kampanjen ingår också en namninsamling till stöd för ett starkt avtal.
Svenska kyrkan driver dessutom en egen kampanj för begränsad global vapenhandel – skriv till Carl Bildt!