Fairplace

Hög tid för corporate action - nu startar F A I R P L A C E *

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2019 11:24 CEST

Näringslivet behöver spela en aktiv roll i att lösa de globala utmaningarna. Var vi väljer att lägga vår tid och energi professionellt, har stor betydelse för klimatet och de samhällen vi bygger gemensamt. Till de bolag som topptalangerna väljer att gå följer också den innovation och tillväxt som formar och förändrar vår värld. Det menar Anna Lensmar-Friedman, som nu tar aktiv ställning, lämnar sin roll som koncernchef, och grundar FAIRPLACE* med målet att sammanföra experter och topptalanger med de etiska bolagen.

"Det är hög tid för corporate action i att lösa de globala utmaningarna. Näringsliv, politiker och privatpersoner måste alla engagera sig. Enligt FN:s senaste 1,5-graders rapport från IPCC, och den globala utvärderingen av världens ekosystem befinner vi oss i en planetär krissituation. Utvecklingen behöver vända idag. Forskarna menar att den globala utsläppskurvan måste böja redan 2020 och världens utsläpp halveras till 2030. Utmaningarna är fler än klimatet, men löser vi den frågan tillsammans med frågan om grundläggande mänskliga rättigheter och jämlikhet, så är vi väldigt god väg," säger Anna Lensmar-Friedman. "Ett viktigt budskap är att kedjan hänger ihop och vi alla kan resa oss och hjälpa till utifrån vår egen kompetens."

"Att vara Impact leader för LegalWorks i Breakit Impact Challenge och vinna pris som 'Årets eldsjäl' var en ögonöppnare för mig att vi alla kan bidra inom vårt eget område. Fairplace kommer förmodligen inte själva utveckla den tekniska metoden som räddar atmosfären, eller förhandla fram det bästa fördraget som får länder att enas, men vi möjliggör sådan innovation och utveckling genom att sammanföra de individer som faktiskt kan det med rätt organisation. Vi hjälper också till med rätt strategier för en hållbar verksamhet och att utveckla topp-talanger."

Fairplace verkar inom områdena General Advisory, Rekrytering & Interim och åtar sig endast uppdrag för bolag som uppfyller ett antal etiska kriterier. Man har tagit ställning och följer frivilligt UNPRIs principer för hållbara investeringar överfört till sin verksamhet.

Det innebär att Fairplace enbart arbetar för bolag som har ett aktivt hållbarhetsarbete för klimat, mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, jämställdhet och anti-korruption. Man stödjer impact entreprenörer, social ventures och green-tech bolag och ger även service-credits till bolag som bedriver en planet-positiv verksamhet. Man väljer helt bort att arbeta med de bolag där omsättningen härrör från verksamhetsområden som vapen, betting/spel, tobak, samt fossila bränslen. Man krokar arm med de bolag som kommit en bit på väg men som behöver stöd i sitt arbete med att bli mer hållbara genom strategi och genomförande. Man genomför också ackreditering och rankning på Inclusion & Diversity i en separat forskningsenhet.

"Jag är oerhört glad över det starka och kunniga team som redan slutit upp kring Fairplace. Gå gärna in och läs om dem på webben. Flera är med från start och andra ansluter under nästa år. Vi lanserar webb och tjänster nu för att berätta att vi finns och är samtidigt i full utveckling av våra digitala produktionslinor och nästa version av vårt initiativ som lanseras efter jul. Fairplace har idag djup kompetens och är en hållbar leverantör inom områdena Compliance & Legal, HR, Sustainability & Geopolitisk strategi, samt Talent Aquisition. Det finns en glöd i detta och en gemensam vilja att vara en kraft för det goda. Även den helt nya kandidatdatabasen som öppnades i veckan fylls nu på med etiskt medvetna topp-talanger som vill ta ställning med sitt karriärval."

"Fairplace arbetar för en bättre värld. Du som är redo att ta ställning och göra skillnad är välkommen till oss," avslutar Anna Lensmar-Friedman.  

Fairplace connects experts and top-talent with ethically sound companies.

We help companies navigate the interconnected financial, regulatory, political and social world to reach their goals in a sustainable way. 

Do you need strategic advice or part time access to a whole team within the areas of Compliance, Communication, Legal, Sustainability, Geopolitics, Talent Acquisition and HR from a sustainable supplier? Please get in touch with us here: info@fairplace.se

Contact information: 

Anna Lensmar-Friedman I Founder

anna.lensmar-friedman@fairplace.se
076-000 25 55

FAIRPLACE AB
www.fairplace.se