Centerpartiet

Hög tid för regeringen att leverera en politik för hela landet

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2015 11:15 CEST

Idag överlämnades utredningen om service i glesbygd till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Utredningen, som Centerpartiet tog initiativet till 2014, har tittat på hur stödet till service i glesbygden kan stärkas och utvecklas.

För Centerpartiet är det en självklarhet att hela landet ska leva. Därför är det oroande att se hur vänsterregeringen på bara sex månader har försämrat förutsättningarna för boende och företag utanför våra storstäder.

- Regeringen har under de senaste sex månaderna tydligt visat att man helt saknar ambitioner för Sverige utanför storstan. Det är dags för regeringen att kavla upp ärmarna och leverera en politik för hela landet, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

- Statliga myndigheter lägger ner landsbygdskontoren och flyttar jobben till större orter, satsningarna på Yrkeshögskolan koncentreras till storstäderna och både butiker och postutlämningskontor minskar i antal på landsbygden. Det måste till en förändring, fortsätter Annie Lööf.

I den utredning som idag överlämnades till regeringen föreslås ett driftsstöd till ett antal dagligvarubutiker som uppfyller vissa uppsatta kriterier. Kostnaden för ett sådant driftsstöd beräknas till ca 35 miljoner kronor per år och finansieras med medel ur Landsbygdsprogrammet. Centerpartiet välkomnar utredningens förslag och vi kan konstatera att de extra miljarder som Landsbygdsprogrammet förstärktes med, tack vare Centerpartiet, nu kan göra skillnad om regeringen agerar skyndsamt och genomför det utredningen föreslår.

- Det är tur för regeringen att Centerpartiet och Alliansregeringen tillsatte den utredning som presenteras idag. I brist på egen politik får nu regeringen konkreta förslag som kan stärka förutsättningarna för att hela landet ska leva och utvecklas, avslutar Annie Lööf.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Under de senaste sex månaderna har vi sett flera exempel på hur regeringen har bidragit till att försämra förutsättningarna för jobb och tillväxt på landsbygden:

  • Statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Lantmäteriet stänger kontor på landsbygden och flyttar jobben till större orter.
  • Satsningarna på Yrkeshögskolan för 2015 koncentreras till storstäderna. 50 % av de utbildningar som beviljades för 2015 förlades i Stockholm, Göteborg och Malmö.
  • Telia plockar bort ADSL-nätet innan man installerat alternativ vilket medför kraftigt försämrad infrastruktur i flera landsbygdslän.
  • Regerginen försämrar ROT-avdraget, en reform som används och skapar jobb i hela landet, för att istället subventionera mindre lägenheter i storstäderna.


Kontakt: Centerpartiets pressjour, 08-23 43 20 

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.