Attac Sverige

Hög tid för Sverige att haka på tåget!

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 06:30 CET

I dagarna, den 5-6 februari, möts representanter från 30 regereringar i Oslo för att diskutera alternativa finansieringsmekanismer för fattigdomsbekämpning. På dagordningen står bland annat en diskussion om en skatt på valutatransaktioner, en Currency Transaction Tax (CTT). Från svensk sida har man hittills följt processen med ganska svalt intresse, ingen svensk representant kommer att finnas på plats i Oslo. “Vi tycker att det är dags för den svenska regeringen att aktivt ge sig in i denna process. Konkret handlar den faktiskt om hur vi ska se till så att globaliseringen kommer alla till gagn” säger Johan Rootzén, Attac Sverige.

Totalt ingår 49 länder i den grupp, Leading Group on Solidarity Levies to Fund Development, som gemensamt kommit överens om att arbeta fram mekanismer som på olika sätt ska underlätta utjämningen av de ekonomiska klyftor som existerar inom och mellan länder. Precis som på nationalstatsnivå skulle sådana mekanismer kunna vara ett sätt att finansiera gemensamma nyttor, att omfördela inkomster och utjämna olikheter eller att uppnå någon önskad styreffekt. Som ett första steg i denna process har 19 länder, däribland bl.a. Norge, Frankrike och Brasilien, infört en skatt på flygresor. Intäkterna från denna skatt går till UNITAID och bidrar att finansiera läkemedel som används i kampen mot tuberkulos, AIDS och malaria.

Många hoppas nu på att nästa steg i denna process blir att införa en skatt på valutatransaktioner. “Vi ser fram emot att få ta del av de konkreta förslag på hur en sådan skatt ska utformas, något som väntas läggas fram inom de närmsta dagarna.” säger Kajsa Åkerström, Attac Sverige

Attac Sverige har under de senaste åren följt den norska regeringens framsteg i arbetet för ökad global rättvisa på nära håll. Vi har sett hur Norge gått före inom område efter område, hur
den norska regeringen tagit ansvar för oansvarig utlåning genom att skriva av skulder och hur den norska regeringen antagit en policy kring konditionalitet som tillåter fattiga länder att formulera enegen utvecklingspolitik.

Den norska regeringens agerande visar att det är möjligt att omvandla den globala rättviserörelsens budskap i praktisk politik. De konkreta politiska initiativ som tagits av Norge visar att globaliseringen inte är en naturlag utan en process som går att påverka.

“Vi hoppas att den svenska regeringen tar intryck av sina norska kollegor och ger sig in i denna process som i förlängningen förhoppningsvis kan leda till en globalisering som kommer alla till del” avslutar Johan Rootzén.


Kajsa Åkerström, Tel: 0739 844 799 eller kajsa@attac.se
Johan Rootzén, Tel: 0736 167574 eller johan.rootzen@attac.se