Armatec

Hög tillförlitlighet för pumpar skapas med nya SIHI detect

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 10:09 CEST

Hur mår din pump?
Kostnaden för ett rörsystem är förutom investeringskostnaderna starkt påverkat av utrustningens tillgänglighet, energiförbrukning och underhållskostnader. Eftersom pumpning av vätskor, gas och ångor i ett system är en viktig del av processen har tillförlitligheten stor inverkan på utrustningens tillgänglighet.

För att skapa en hög tillförlitlighet och tillgänglighet har SIHI tagit fram SIHI detect.
SIHI detect är den idealiska lösningen för vibrationsmätning och för tillståndskontroll för att till exempel upptäcka lagerförslitning, obalans, snedställning, oacceptabla rörkrafter, kavitation, överskridande av max flöde, etc.

Med SIHI detect nås bättre tillgänglighet, säkra miljöförhållanden och ett bättre planerat förebyggande underhåll av pumpar till en lägre kostnad.

För ytterligare information kontakta: 

Berndt Öjerborn

Marknadschef – Marketing Manager
Armatec AB Box 9047, SE-400 91 Gothenburg

Visiting Address:A. Odhners gata 14, SE-421 30 Västra Frölunda
Mobile/Phone: +46 (0)31-89 01 44 Fax: +46 (0)31-45 36 00

www.armatec.se


Armatec är ett kunskapsföretag som löser olika problem för kunder inom värme, kyla och process. Det gör vi med hjälp av skickliga och engagerade medarbetare samt noga utvalda produkter och färdiga systemlösningar. Vi erbjuder till exempel fjärrvärmecentraler, återströmningsskydd, reduceringsstationer, legionellaskyddscentraler och kylsystem. Självklart levererar vi även produkterna som ingår i systemen.

Vi är ledande i branschen tack vare vår breda och djupa tekniska kunskap gällande installationer inom bygg & fastighet, energi och industri.