Sigtuna kommun

Hög tobaksanvändning bland ungdomar i Sigtuna kommun

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 07:00 CEST

19 procent av eleverna i årskurs nio och 29 procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet i Sigtuna kommun röker eller snusar. Det visar resultat från Stockholmsenkäten som har genomförts bland 825 skolungdomar i kommunen. Sigtuna kommun ligger därmed lägre än länsgenomsnittet på 22,5 procent för eleverna i årskurs nio och 37 procent i gymnasiets årskurs två.

- Även om vi ligger bättre till än länet som helhet är det mycket oroande siffror. All tobak, vare sig det gäller cigaretter, snus eller vattenpipa, innehåller giftiga ämnen och barn och ungdomar är särskilt känsliga för tobakens skadeverkningar. Tidig tobaksdebut har dessutom en avgörande betydelse för framtida tobaksvanor och vi vet att varannan rökare dör i förtid av sin rökning. I genomsnitt förlorar rökare tio år av sin förväntade livslängd, säger Marie Unander-Scharin, drogförebyggare, Sigtuna kommun.

Rökning är vanligare bland flickor än bland pojkar, både i grundskolan och på gymnasiet. 25 procent av flickorna i årskurs nio och 36 procent av flickorna i årskurs två på gymnasiet röker dagligen eller ibland, jämfört med 13 procent respektive 24 procent bland pojkarna. Däremot är snusning vanligare bland pojkarna. 

– Både rökning och snusning är kraftigt beroendeframkallande. Dessutom ser vi att de unga som röker i större utsträckning än andra ungdomar dricker mycket alkohol. Vi kommer nu att intensifiera vårt förebyggande arbete med att utveckla samverkansmöjligheter i det tobakspreventiva arbetet i Sigtuna kommun. Vi måste också försöka påverka föräldrarnas tillåtande attityder eftersom föräldrarnas inställning till de ungas tobaksvanor är avgörande. Vi vet att nästan sju av tio barn till icke-rökande föräldrar som tillåter sina barn att röka faktiskt röker medan knappt tre av tio barn till rökande föräldrar som förbjuder rökning röker, säger Marie Unander-Scharin.

En stor andel av eleverna uppger att de får röka eller snusa för sina föräldrar. I årskurs nio tycker 5 procent av flickornas föräldrar och 3 procent av pojkarnas att det är okej att deras barn röker eller snusar. Motsvarande siffror för årskurs två på gymnasiet är 10 procent för flickorna och 17 procent för pojkarna.

Eleverna i Sigtuna kommun uppger också att det är lätt få tag på cigaretter i butik. 41 procent av eleverna i årskurs nio och 48 procent av de elever i årskurs två på gymnasiet som är under 18 år köper själva sina cigaretter i handeln.

­– Vi ser mycket allvarligt på försäljning av tobak till minderåriga eftersom det är olagligt och en stor hälsorisk. Vi kommer även fortsättningsvis att informera butiksägare och butikspersonal om reglerna och stärker dessutom tillsynen av butiker som säljer tobak, säger Marie Unander-Scharin.

 

 

För mer information:

Marie Unander-Scharin, drogförebyggare, tel. 591 262 16

 

Fakta om Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten besvaras av totalt 26 000 elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i 18 av Stockholms läns kommuner och sammanställs av Länsstyrelsen i Stockholms Län.  Syftet är bland annat att kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk och mobbning samt att mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet. Enkäten innehåller ca 350 frågor eller delfrågor och besvaras anonymt under lektionstimme. Svaren i 2010 års enkät lämnades under våren 2010 efter sportlovet.