Luleå Kommun

Höga betyg för Luleå i medborgarenkät

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 17:26 CET

Luleåborna trivs utmärkt i sin kommun och rekommenderar gärna andra att flytta hit. Det visar SCB:s senaste medborgarundersökning.

Statistiska centralbyrån (SCB) undersöker varje år medborgarnas åsikter om sina kommuner. I år har 84 kommuner deltagit. I Luleå tillfrågades 2 000 personer under hösten, varav drygt hälften svarade.
 
För Luleå kommuns del är resultatet mycket positiv läsning. Efter en svacka i 2008 års enkät är det samlade betyget nu det högsta som har uppmätts sedan undersökningarna startade 2006.
 
Luleå ligger över kommungenomsnittet på samtliga delområden. Med något undantag gäller det även vid jämförelse med andra större städer.
 
Utbildningsmöjligheter, kommunikationer och kommersiellt utbud är tre områden där Luleå ligger särskilt bra till jämfört med genomsnittet. Två av tre luleåbor säger att de starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.
 
En annan del av undersökningen handlar om medborgarnas syn på kommunens egna verksamheter. Även här är det totala betyget högt. Jämfört med andra kommuner sticker områdena kultur och idrott ut. Men allra högst betyg får va och räddningstjänsten.
 
Ett tredje del undersöker medborgarnas möjligheter till inflytande i kommunen. Här är betyget generellt lägre — men fortfarande högre än genomsnittet. Högst betyg ges åt information och öppenhet.
 
Jämfört med 2008 års undersökning har samtliga 27 faktorer fått högre betyg av luleåborna. Mest har betygen ökat för trygghet, äldreomsorg och möjlighet att påverka. Men även grundskola och gymnasieskola får betydligt högre betyg än tidigare.
 

Kontaktpersoner:
Sven-Olov Hederyd, informationschef Luleå kommun, 0920-45 31 18
Bernt Grahn, kommunchef Luleå kommun, 0920-45 49 88