Region.Västerbotten

Höga klimatmål är inte ett hot mot Sveriges eller Europas utveckling

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2014 08:37 CEST

Ledande politiker i Sveriges fyra nordliga län vill att Sveriges regering ställer sig bakom EU-parlamentets ställningstagande om höga ambitioner för EUs klimatmål med 40 procents minskning av koldioxidutsläpp, att minst 30 procent av energin ska vara förnybar och att åstadkomma en energieffektivisering med 40 procent till 2030.

Uttalandet i sin helhet: www.kfvn.se

I uttalande till myndigheter, departement, nätverk och politiker i Sverige och EU betonar företrädare från norra Sverige att ökningen av växthusgaser i atmosfären måste upphöra och temperaturökningen hejdas.

– Norra Sverige kan bidra till att uppnå höga klimatmål för Europa och Sverige. Vi har stora tillgångar till bioråvara och hög kunskapsnivå som ännu bättre kan tas tillvara, säger Glenn Nordlund (S), ordförande, Kommunförbundet Västernorrland.

I uttalandet framhålls också vikten av globala överenskommelser på klimatområdet och att Sverige bör vara en aktiv part i arbetet med att nya och ambitiösa överenskommelser kommer till stånd.

Norra Sverige har stora tillgångar till bioråvara som kan användas för övergången till en mer biobaserad ekonomi. Höga klimatambitioner och fasta europeiska mål för andelen förnybar energi gynnar en hållbar klimatutveckling i Europa och samtidigt tillväxt och utveckling i regionen Norra Sverige.

– Norra Sverige vill och kan ta sin del av ansvaret för att bidra till ett hållbar global utveckling som bygger på förnybar energi och bioekonomi, säger Glenn Nordlund.

Kent Ögren, landstingsråd, Norrbottens läns landsting (S)
Ellinor Söderlund, Kommunförbundet Norrbotten (S)
Erik Bergkvist, regionråd, Region Västerbotten (S)
Ewa-May Karlsson, regionråd, Region Västerbotten (C)
Harriet Classon, Region Västerbotten (S)
Robert Uitto, regionråd, Regionförbundet Jämtlands län (S)
Thomas Andersson, Regionförbundet Jämtlands län (C)
Glenn Nordlund, styrelseordförande, Kommunförbundet Västernorrland (S)

För mer information:
Glenn Nordlund (S), ordförande Kommunförbundet Västernorrland, 070 558 8153


Presskontakt:

Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/