Finansförbundet

Höga - men ojämlika - löneökningar i bank

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 13:00 CET

Löneökningarna för bankanställda under perioden oktober 2004 till oktober 2005 blev höga. Detta visar den gemensamma statistiken mellan Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO. Totalt ökade lönerna med 4,15 procent. Om bonus och provisioner räknas in blir ökningarna 6,7 procent. I detta inräknas inte eventuella vinstandelssystem.

Löneökningarna slår åter ojämlikt för kvinnorna gentemot männens ökningar. Exklusive bonus och provisioner fick männen 4,3 procent mot kvinnornas 4,0 procent. Inräknat bonus och provision blir skillnaden ännu större - 8,0 procent för männen och 5,2 procent för kvinnorna. Eftersom manslönerna i regel redan ligger högre så är dessa skillnader ännu större räknat i kronor. 4,0 procents ökning betyder ca 1 000 kr mer per månad för kvinnorna medan 4,3 procent ger männen nästan1 500 kr mer varje månad.

De grupper som fått mest är chefer och de som arbetar med juridik, information och ekonomiförvaltning.

- Mot bakgrund av den låga inflationen - 0,5 procent - har reallöneutvecklingen på 4,15 procent (6,7 procent inklusive bonus och provision) för Finansförbundets medlemmar varit mycket, god konstaterar förbundsordförande Lillemor Smedenvall. - Det känns helt rätt med tanke på bankernas oerhört goda resultat under en lång rad av år. Däremot är det beklagligt att vi återigen ska behöva se hur männens löner fortsätter att öka snabbare.

- Vi kan inte vänta tills nästa avtalsrörelse 2008 för att komma till rätta med ojämlikheten i löneutvecklingen. Vi måste nu analysera resultatet och se hur vi ska kunna hjälpa våra klubbar i det fortsatta arbetet inför de två återstående lönerevisionerna enligt vårt nuvarande avtal. Vi måste också på alla sätt både stötta och förbereda kvinnorna inför de lönesamtal de allra flesta har med sin närmaste chef. Det finns säkert en hel del att göra där - även från arbetsgivarhåll.

För frågor
Lillemor Smedenvall 0706 - 38 03 91
Informationschef Leif Karlsson 0704 - 130 310