Motormännen

Höga salthalter i biltvättar ger risk för rostskador

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 13:13 CEST

År 2005 ska de svenska automatbiltvättarna klara allt hårdare miljökrav. Men recirkulation av tvättvattnet är inte oproblematisk. Höga salthalter i tvättvattnet medför risk för rostskador, säger Terje Eklund, teknisk ansvarig vid
Motormännens Riksförbund.

Minst 80 procent av vattnet ska 2005 återanvändas vid en automatbiltvätt och varje tvätt får endast generera 50 liter vatten till avloppsnätet. Av de cirka 1 100 biltvättar som finns vid landets bensinstationer är det bara en fjärdedel som idag klarar kraven, trots att Naturvårdsverket lade fast riktlinjerna redan 1996.

När tvättvattnet återanvänds ökar risken för rostskador, speciellt under vintertid då vägsalt används, säger Terje Eklund, tekniskt ansvarig vid Motormännens Riksförbund. Av landets 290 kommuner är det bara drygt 30 som inte använder vägsalt. Huvudparten av de moderna automattvättarna saknar reningssystem som tar bort saltet i vattnet som ska återanvändas.

- Det salthaltiga vattnet kan tränga in på ställen med dåligt rostskydd. Tröskellådor och skärmar är utsatta områden. Ju äldre bil, desto sämre rostskydd och därmed ökad risk. Den som är riktigt rädd om bilen rekommenderar jag att tvätta bilen för hand i en gör-det-själv-hall, säger Terje Eklund.

Om man trots allt föredrar att tvätta i en automattvätt tycker jag att man som bilägare ska göra en bedömning av tvättanläggningen i förväg genom att ställa sig själv några frågor. Ser anläggningen välskött ut, är det allmänt rent och snyggt, ser borstarna bra ut? Om det yttre ser bra ut minskar riskerna att bilen ska råka ut för skador vid tvättillfället, säger Terje Eklund.

Motormännens Riksförbund Informationsenheten Tel 08-690 38 00