Turistdelegationen

Höga volymer och ökade intäkter under sommaren 2005

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 09:17 CEST

OM SOMMARSÄSONGEN 2005 (JUNI-AUGUSTI)


Turistdelegationen som ansvarar för den officiella turiststatistiken publicerar idag siffror som visar att volymerna på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med 4,4 procent under sommaren 2005 (juni, juli och augusti). Samtidigt ökade boendeintäkterna med 7,2 procent till drygt 3,5 miljarder kronor. Både sommarens volymer mätt i antal övernattningar och intäkterna ligger på högre nivåer än den tidigare rekordsommaren 2002. Det var de kraftiga volymökningarna under augusti, plus 11 procent, som lyfte resultatet för hela sommaren 2005.

- Det behövs mer än många besökare och höga volymer för att stärka turistnäringens utveckling. Sverige har bland annat råvaror i form av natur, kultur, konst och historia som i förädlad form kan öka den attraktionskraft som behövs. Utmaningen ligger i att skapa prisvärda produkter och upplevelser av hög kvalitet. Staten har genom sitt ägande och inflytande över dessa råvaror en avgörande roll i arbetet med att främja svensk turistnäring, säger Dennis Bederoff, tf direktör för Turistdelegationen.

Totalt genererade sommaren nästan 10 miljoner övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem. Sommarmånaderna (juni-augusti) står normalt för nästan 35 procent av årets totala volymer mätt i antal övernattningar, men för endast 27 procent av de totala boendeintäkterna. Mätt i antal övernattningar ökade de inhemska volymerna mest, plus 306 000 gästnätter (plus 4,6%). Det utländska övernattningarna ökade med 4 procent eller 106 607 gästnätter och stod för cirka 28 procent av de totala volymerna.


För hotellen som står för över 90 procent av de totala boendeintäkterna under sommaren, ökade antalet sålda rum med 5,4 procent samtidigt som logiintäkten per sålt rum ökade med 2,3 procent och logiintäkten per disponibelt rum ökade med 4,8 procent.

Internationellt resande

Enligt preliminära data från FN-organet World Tourism Organization, WTO, ökade det internationella resandet i världen med 5,9 procent under årets första sju månader. I och till Europa ökade resandet med 4,6 procent. Turistdelegationens statistik visar att Sverige ligger på samma nivå eller över de volymer som WTO redovisat. Under årets första åtta månader har de totala volymerna i Sverige, mätt i antal övernattningar, ökat med 6 procent. Under samma period har antalet övernattningar från utlandet i Sverige ökat med 5 procent.


Utländska marknader

Utländska gäster svarade för ca 28 procent av volymerna på hotell, stugbyar och vandrarhem. Den norska marknaden var störst med över 520 000 gästnätter, en ökning med 5,2 procent, följt av Tyskland med nästan 500 000 gästnätter (plus 10,5%). Därefter kom Danmark som ökade med 2,6 procent, Storbritannien som ökade med 8 procent och USA som ökade med 4,7 procent från förra sommaren. Totalt ökade de utländska övernattningarna i Sverige med 4 procent. Den europeiska marknaden ökade mest, plus 6,1 procent följt av den nordiska, plus 5,6 procent, medan de utomeuropeiska marknaderna totalt minskade med 3,3 procent.


Nordiska utblickar…

En sammanställning av utländska övernattningar på hotell i de nordiska länderna under årets första sju månader, visar att antalet utländska övernattningar på hotell i Sverige (plus 3,8%) ökat betydligt mer än i de nordiska länderna totalt (plus 1,2%). Sveriges andel av alla utländska övernattningar på hotell i Norden har under perioden ökat något från 27,1 procent (2004) till 27,8 procent under 2004. I Sverige har antalet gästnätter på hotell från Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Schweiz, Spanien och USA ökat procentuellt mer än för Norden totalt. Gästnätter från Polen (plus 9,9%) och Frankrike (minus 1,4%) på hotell i Sverige har dock utvecklats sämre än i Norden totalt, där de ökade med 16,4 respektive 1,1 procent.


Export och import

Fler utländska besökare i Sverige har resulterat i att exportvärdet (utländsk konsumtion i Sverige) enligt Riksbanken under årets första sex månader ökade med 9,6 procent, motsvarande 1,8 miljarder kronor. Samtidigt har importen (svensk konsumtion i utlandet) endast ökat med 3,4 procent, vilket resulterat i att resevalutaunderskottet minskat med 11,3 procent eller 0,9 miljarder kronor under perioden.


Regioner

Flest övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem registrerades under sommar- månaderna i Stockholms län med drygt 2,3 miljoner gästnätter (plus 5,6%). Därefter kom Västra Götalands län med drygt 1,6 miljoner (plus 6,2%), Skåne med drygt 1 miljon (plus 2,9%), Dalarna med nästan 635 000 (plus 5,7%). Störst procentuell volymökning jämfört med förra sommaren hade Kronobergs län (plus 12,9%). Logiintäkterna ökade, förutom i storstadslänen, mest i Östergötlands län med 12,2 miljoner kronor (plus 11,4%) och i Dalarna med 10,4 miljoner kronor (plus 8,6%) samt i Jämtland med 10,2 miljoner kronor (plus 17,7%).


Resandet från Sverige

Enligt data från Rese- och TuristDataBasen, TDB, minskade svenskarnas fritidsresor till utlandet med 2 procent och antalet övernattningar utomlands med 7 procent under juli 2005 jämfört med samma månad förra året. Det är fram för allt resandet med bil och till grannländerna som minskat. Det totala utläggen för resorna har dock ökat med 5 procent enligt TDB.


Resandet i Sverige

Enligt data från TDB minskade svenskarnas totala turistkonsumtion på fritiden under juli 2005 med 8 procent. Minskningen avser främst konsumtion i samband med resor till eget fritidshus och vid övernattning hos släkt och vänner. Samtidigt som den totala turist- konsumtion på fritiden minskat, spenderar man mer per person och dygn på sina semesterresor i Sverige. Detta tyder på att svenskarna vill ha en ökad kvalitet på upplevelserna under semestern enligt Lars Paulsson, VD för Resurs AB som driver TDB.


Camping i Sverige

Under sommaren svarar campingen normalt för drygt 60 procent av samtliga över- nattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser, och för drygt 30 procent av logiintäkterna. Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation som producerar campingstatistiken på uppdrag av Turistdelegationen, har lämnat en prognos som pekar mot ett oförändrat antal campingövernattningar under sommaren 2005. Campingvolymerna kommer att redovisas senare under hösten.

Ett komplett pressmaterial med tabeller och diagram finns att hämta på Turistdelegationens webbplats: www.tourist.se under rubriken Press.


Ytterligare information lämnas av:

Peter Terpstra, Turistdelegationen, 08-545 154 64 eller 070-723 28 11

Vid publicering av data ange alltid Turistdelegationen/SCB som källa