Skogs- och Träfacket

Högerregeringens politik skapar en otryggare arbetsmarknad och ökar klyftorna i samhället

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 16:43 CET

Vi konstaterar att den moderatledda regeringen har låtit masken falla och skyltar utan skam med sin mörkblåa färg. Med sitt budgetförslag visar regeringen att den vill föra en politik för de friska och välbeställda. Förlorarna blir de lågavlönade, arbetslösa, sjuka och förtidspensionerade. Regeringens politik innebär att de rika blir rikare och de fattiga fattigare.

Det är en politik bort från den svenska modellen. Den bryter mot principen att alla gemensamt ska dela på riskerna för sjukdom och arbetslöshet. Arbetslöshet ska nu bli den enskildes ansvar. Försämringarna av arbetsmarknadspolitiken och minskad ekonomisk trygghet vid arbetslöshet innebär tydliga försämringar för löntagarna.

Regeringen menar att den största utmaningen för den ekonomiska politiken är att öka sysselsättningen. Genom att fler kommer i arbete ska utanförskap motverkas. Ändå lyser jobbpolitiken med sin frånvaro. Regeringen säger sig öka incitamenten för att arbeta genom att sänka arbetslöshetsersättningen. Svaret på frågan om hur detta skapar fler arbetstillfällen väntar vi fortfarande på.

Den moderatledda regeringen vill göra det möjligt att använda F-skattesedel även om man bara har en uppdragsgivare. Syftet är att skapa en situation där arbetsgivaren kan avskeda anställda och istället anlita dem som egna företagare. Det riskerar att åsidosätta Lagen om anställningsskydd (LAS) och ytterligare öka otryggheten på arbetsmarknaden.

Den moderatledda regeringens uppenbara mål är att försämra de svenska löntagarnas ställning på arbetsmarknaden, krossa facket samt ge makten och inflytandet över arbetsmarknaden till arbetsgivaren. Mot detta tar Skogs- och Träfacket självklart strid. Vi bekämpar alla förslag som försvagar och försämrar löntagarnas och arbetslösas rättigheter och trygghet.

Uttalande antaget av Skogs- och Träfackets förbundsfullmäktige den 30 november 2006