SSAB

Höghållfast stål räddar grödorna

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 16:05 CEST

Breda som ett passagerarplan men betydligt lättare än tidigare. När Hardi Evrards självgående besprutningsaggregat rullar fram över åkrarna sker det idag utan att odlingarna skadas. Cirka 30 meter breda påminner de stora maskinerna om jättelika fåglar med utfällda vingar. De långa fackverksbommarna svävar fritt ut åt sidorna. De stora påfrestningarna klaras av ett avancerat chassi i höghållfast stål. Konstruktionen är lätt och ändå stabil, driftsäker och långlivad. Nu har Hardi Evrard i Frankrike, där utvecklingsarbetet skett, nominerats till industriutmärkelsen Swedish Steel Prize 2005.

Med hjälp av avancerat höghållfast stål har Hardi Evrard konstruerat ett starkt, fjädrande chassi som samtidigt är 500 kilo lättare än ett motsvarande byggt av standardstål. Den nya konstruktionen i höghållfast stål klarar dessutom bättre av de mycket stora utmattningspåkänningar som uppstår i de långa besprutningsarmarna under gång. Företaget använder sig av laserskärning och nitning, vilket bidrar till de förbättrade egenskaperna.

Tack vare lägre vikt kan maskinerna nu köras skonsammare på åkrarna och spara grödan. En lättare maskin pressar inte samman jorden lika mycket och kan byggas med högre markfrigång så att den kan passera ovanför grödan.

Lägre vikt ger även utrymme för större besprutningstank och mer vätska, vilket gör att driften blir effektivare med färre påfyllningar. Tid är nästan alltid en avgörande faktor vid besprutningen. Stora ytor måste täckas snabbt när vädret är det rätta. För föraren bli det långa arbetspass och då är en lättare maskin mer komfortabel att köra.

Stabilt, nitat och flexibelt
Hardi Evrard började tillverkningen av denna typ av chassi i mitten av 90-talet och har sedan dess förfinat och utvecklat konstruktionen alltmer. I dag tillverkas chassit i Domex 650MC, som har en lägsta sträckgräns på 650 N/mm2. Man använder sig av tjocklekar mellan tre och tio millimeter för de olika komponenterna.

Chassit är uppbyggt av två längsgående U-balkar på vilka tvärbalkarna nitas fast. Komponenterna laserskärs och målas före monteringen. Ytbehandlingen måste vara mycket noggrann för att klara korrosionen i de miljöer där aggregaten körs.

Längst bak på chassit fästs de långa besprutningsbommarna, och det är här som de största belastningarna uppstår.
Att man valt att nita chassit bygger bland annat på erfarenheter från lastbilstillverkarna. Det går betydligt snabbare att nita än att svetsa och man slipper också känsliga svetsfogar. Förutom en rationell produktion ger nitningen bättre styrka och livslängd på maskinerna.
Mycket av tillverkningen sker efter kundernas önskemål och då gör nitning det enklare att specialanpassa dem med olika typer av utrustning.

Styrka som medger ständig utveckling
Grundkonstruktionen med ett starkt chassi har varit förutsättningen för den avancerade hjulupphängning och det fjädringssystem som Hardi Evrard nyligen introducerat på aggregaten. Spårvidden på varje hjulpar kan regleras under körning, allt efter markförhållandena och hur grödan är planterad. Tack vare den nya fjädring som införts blir aggregaten stabilare och kan köras snabbare. Resultatet blir bättre effektivitet.

Global marknad för aggregaten
Hardi Evrard är världsledande på besprutningsaggregat, både självgående och sådana som dras efter en vanlig traktor. Huvudkontoret i den internationella koncernen finns i Danmark. Verksamheten i Frankrike startade på 50-talet. Tillverkning och utveckling sker i Frankrike, Spanien, Danmark, Tyskland, Australien och USA.

Bildtext:
Stora och breda men betydligt lättare och starkare än tidigare. Hardi Evrard från Frankrike har valt avancerat höghållfast stål till chassit på sina självgående besprutningsmaskiner och gjort dem hållbarare och effektivare samtidigt som de blir skonsammare mot grödorna.

Text och digital bild finns att hämta på www.ssabtunnplat.com.

För ytterligare upplysningar:


Fakta om SSAB Tunnplåt AB:
SSAB Tunnplåt, som ingår i SSAB-koncernen, är Nordens största tunnplåtstillverkare och en av världens ledande tillverkare av höghållfast stål. Företaget omsätter 12,7 miljarder kronor och tillverkar cirka 2,6 miljoner ton tunnplåt årligen. Totalt sysselsätts 4 500 anställda.