Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Höghastighetsring gör Oslo till storstad

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2019 21:17 CEST

Grensekomiteen Östfold-Värmland har genom EU Tentacle låtit göra en rapport om framtida trafik med höghastighetståg runt Oslofjorden och två förbindelser tvärs över. Genom det får ingen ort över en timmes restid och det skapas en storregion på 1,8 miljoner nu och 2,3 miljoner invånare 2040. Banan kan bli klar efter tre års planering och sju års tid för bygget, mestadels på bro. Dagens järnväg kommer inte att räcka till. Priset blir 96 miljarder kronor, två miljarder milen och det kommer att vara avbetalt på 17 år. Samhällsnyttorna blir 713 miljarder kronor. Norrmännen kommer från att åka tåg efter att ha varit en av de mest bilberoende.

Som alternativ till Oslo:Stockholm 2:55, med under tre timmars restid har Grensekomiteen också förra året låtit utreda ett förslag till höghastighetsförbindelse till Stockholm med två timmars restid. Den blir styvt tre gånger så dyr, men får dubbla lönsamheten eftersom den får större beläggning genom högre hastighet och genom att den dras genom befolkningstätare områden och genom att arbetsmarknadsregionerna knyts tätare ihop. Återbetalningstiden blir 20 år på normala biljettavgifter. Klimatvinsten blir stor. För sju år sedan gjorde COINCO 8 million City ett förslag om höghastighetståg Oslo-Köpenhamn med en restid på två och en halv timme.

Med en satsning på höghastighetsbana Oslo-Köpenhamn och med en Götalandsbana som verkligen byggs för höghastighet skulle Malmö och Linköping nås från Göteborg på en timme. Inom en timmes tid skulle kunna nås en lika stor befolkning som i Osloregionen i Västra Götaland och Halland, förutom norra Skaraborg och norra Dalsland. De här höghastighetsbanorna behöver inga skattemedel. De kan finansieras av biljettavgifter. Det kan byggas av ett projektbolag, men det kräver tilltro till målmedvetenheten.

Dock blir det inte lika snabba tvärförbindelser som i Osloregionen. På dem är genomsnittsfarten mellan 75 och 85 kilometer i timmen. För att Göteborg skall kunna bli ett nav i en helgjuten region borde farten på regionbanornaupp i 120 kilometer i timmen med stopp. Det kräver helsvetsade spår på makadam. Det kan räcka om kurvaturen är bra och behöver inte kosta mer än 70 miljoner kronor milen. Med tåg med mjuka boggier, som Regina kan 20 procents överhastighet tillåtas.

Med minskade underhållskostnader genom upprustning från skarvspår och ökade banavgifter som det ger genom ökad trafik på grund av höjning av axeltryck och hastighet kan räntor för lån till det betalas genom de ökade intäkterna och de minskade kostnaderna.

Regionen måste kanske förskottera medel för det. Anslaget i nationella långtidsplanen är för lågt och Trafikverket fördelar det så att det per invånare är flera gånger större i Stockholmsregionen än i övriga landet. Genom den storstadscentrerade politiken gör sig Stockholm till periferi i Europa. Ett kraftfullt nav fordrar bra kommunikationer med omgivningen. Göteborg behöver lösgöra sig från Stockholm och bli ett eget nav, och vi bör inrikta vår kommunikation mer med Oslo och Köpenhamn än med Stockholm. En befolkningskoncentration bara i centralorten är mycket sårbar. Det är genom samverkan man når konkurrenskraft.

Hans Sternlycke