FORES

​Höghastighetståget – rätt väg att gå?

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 07:00 CET

Rapport av Åsa Hansson

Idag lanserar Fores rapporten ”Är det lönt att välja tåget? - Hur bör höghastighetsjärnväg finansieras” där docent Åsa Hansson går igenom beslutsprocessen kring infrastrukturinvesteringar, de stora osäkerheterna i de samhällsekonomiska kalkylerna och alternativa finansieringsmetoder.

– Trafikverkets kalkyl överskattar sannolikt nyttorna och underskattar kostnaderna, vilket är vanligt för stora infrastrukturprojekt både i Sverige och internationellt. Det beror på att det råder stor osäkerhet men också på att det finns starka intressen bland de som gynnas av projektet att ta fram optimistiska kalkyler och driva på att projekt genomförs som bekostas av av någon annan, nämligen skattekollektivet, säger Åsa Hansson, rapportförfattare och docent vid Lunds Universitet.

– Sverige står inför landets största infrastrukturbeslut på 150 år. En höghastighetsjärnväg kan göra stor nytta, men ändå kosta mer än vad den är värd. Det går i så fall ut över mer lönsamma investeringar, så vi måste veta vad vi gör, säger Fores vice vd Andreas Bergström.

I rapporten drar författaren slutsatsen att de samhällsekonomiska kalkylerna som gjorts för höghastighetsjärnvägen sannolikt är än mer olönsamma än vad som förutspås.

Några ytterligare slutsatser i rapporten är:

  • I Sverige används en i ett internationellt perspektiv en låg diskonteringsränta på 3,5 %. En för låg diskonteringsränta gör att framtida nyttor av investeringar överdrivs.
  • Som alternativ finansieringsmetod föreslår Sverigeförhandlingen beskattning av markvärdesstegringar som sker på grund av det nya höghastighetståget. Även om finansieringsmetoden är intressant, är de förväntade värdeökningarna små i förhållande till kostnaderna och kan sjunka på andra platser som inte får stationer utan påverkas bara av höghastighetståg som bullrar förbi.

Rapporten lanseras 28 februari på Fores Syd i Malmö. Läs mer om lanseringen och anmäl ditt deltagande här. I samband med lanseringen kommer även en webbsida lanseras, och uppdateras kontinuerligt med frågor och svar om höghastighetståg, länkar till viktiga dokument, artiklar med mera. Detta finner ni på www.fores.se/höghastighetstågBoken kan ni beställa här. För mer information eller kommentarer om innehållet, kontakta:

Andreas Bergström, Vice vd, Fores

Andreas.bergstrom@fores.se, tel: 0730-885265

Åsa Hansson, docent, Lunds universitet

Asa.hansson@nek.lu.se, tel: 0709-584889

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar.

Fores fyra programområden är klimat och miljö, migration och integration, entreprenörskap och ekonomiska reformer och det digitala samhället. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang.

Läs mer om Fores här!