Kompetensföretagen

Högkonjunktur, kompetensbrist och omställningsbehov – bemanningsföretagens omsättning ökar över hela landet

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2017 09:17 CEST

Bemanningsföretagens omsättning ökar över hela landet och i alla yrkeskategorier. Tillväxten är närmare 19 procent jämfört med samma period förra året. Det visar sammanställningen av omsättningen i bemanningsbranschen under första kvartalet 2017.

Det affärsområde som ökade mest var Rekrytering, med 21,6 procent medan Uthyrning ökade med 19,6 procent och Omställning med 19,1 procent.

- Statistiken speglar det rådande läget på arbetsmarknaden. Det är högkonjunktur och såväl tillverkningsindustrin som tjänstesektorn har svårt att rekrytera den kompetens som behövs. Då tar man hjälp av bemanningsföretag som har starka nätverk, kandidatbaser och egna medarbetare som kan matchas mot arbetsgivarnas behov, såväl i privat som offentlig sektor. Man kan också ofta motivera arbetsgivaren att prova någon som man kanske i tänkt sig i första hand. Många gånger faller det väl ut eftersom bemanningsföretagen har den kunskap och erfarenhet som krävs för att göra en bra matchning, säger Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

Att tillgodose efterfrågan på specialister blir också ofta en uppgift för bemanningsföretagen liksom det viktiga arbetet att hjälpa människor i utanförskap in på arbetsmarknaden.

Omställning är nu det näst största affärsområdet inom Bemanningsföretagen. Företagen inom omställningsområdet gör ett värdefullt arbete som ger människor möjlighet att gå från stöd och bidrag till lön och egen försörjning samtidigt som arbetsgivarnas efterfrågan tillgodoses. Fler människor får möjlighet att komma till sin rätt och fler företag får tillgång till kompetens. Ett mycket viktigt arbete som bemanningsföretag över hela landet bidrar till, nu när en stor grupp nyanlända står på tröskeln till arbetsmarknaden.

Bemanningsbranschen satte drygt 220 000 personer i jobb under 2016 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 600 medlemsföretag, varav drygt 530 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se