Landstinget i Jönköpings län

Höglandets sjukvårdområde anmäler ett fall av självmord till socialstyrelsen enligt Lex Maria

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 17:34 CET

Höglandets sjukvårdområde anmäler ett fall av självmord till socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Anmälan gäller en ung flicka som trots upprepade
kontakter med Barn- och ungdomspsykiatriska
mottagningen tog sitt eget liv.

Ärendet överlämnas enligt SOSFS 2005:28 4 kap. 2 §
till Socialstyrelsen för granskning.

Kontaktperson
Överläkare och ansvarig för Lex Maria
inom Höglandets sjukvårdsområde,
Urban Jürgensen, 0381-35000 (växel) 070-6596429.

Skyldighet att anmäla
Lex Maria är en lag som innebär att personal inom
hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till
Socialstyrelsen om en patient har drabbats av,
eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada
eller sjukdom i samband med vård, behandling
eller undersökning. Landstinget i Jönköpings län
har en Lex Maria-ansvarig läkare i varje sjukvårdsområde.

Sjukvården vill lära av misstagen
Lex Maria syftar framför allt till att höja
patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården.
Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser
kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.
Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller
förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens
utredning ska också leda till att den drabbade
patienten och dennes anhöriga får klarhet i
varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Om patienten är missnöjd med vården
Patienten kan inte själv göra anmälan enligt Lex Maria.
Däremot ska Lex Maria-ansvarig läkare alltid
informera patienten om en anmälan görs och
ge patienten möjlighet att beskriva vad som hänt.

Patienter som har synpunkter på vården bör i
första hand tala med ansvarig chef på
berörd klinik eller vårdcentral. De kan också vända
sig till "Patientens direktkanal" som finns på de tre
sjukhusen i länet eller till Landstingets patientnämnd.
Patienter som vill anmäla en skada vänder sig till
hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Ovanligt med allvarliga skador
Vårdpersonalen inom Landstinget i Jönköpings
län har över två miljoner patientkontakter varje år.
Av dessa leder omkring 30 till anmälan enligt Lex Maria.


Kicki Ekbladh
Informatör, Höglandets sjukvårdsområde
Höglandssjukhuset
575 81 Eksjö
christina.ekbladh@lj.se
0381-350 26, 070-543 50 26
www.lj.se/hoglandssjukhuset