Landstinget i Jönköpings län

Höglandssjukhuset anmäler dödsfall enligt Lex Maria

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 08:42 CET

Höglandssjukhuset anmäler dödsfall till socialstyrelsen för granskning av ett självmord enligt SOSFS 2005:28.

Det rör sig om en yngre man, EU-medborgare tillfälligt bosatt i området. Det är oklart av vilken anledning mannen tagit sitt liv. Han hade under senaste veckorna innan självmordet haft kontakt med sjukvården p.g.a. smärre hudproblem. Några övriga kontakter med sjukvård, så som primärvård eller psykiatriska kliniken har inte förekommit. Ärendet överlämnas nu till Socialstyrelsen för granskning enligt ovanstående lagparagraf.

Kontaktperson
Överläkare Urban Jürgensen, Lex Maria ansvarig för Höglandets sjukvårdsområde, 0381-357 16, 070-6596429

Skyldighet att anmäla
Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. Landstinget i Jönköpings län har en Lex Maria-ansvarig läkare i varje sjukvårdsområde.

Sjukvården vill lära av misstagen
Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Om patienten är missnöjd med vården
Patienten kan inte själv göra anmälan enligt Lex Maria. Däremot ska Lex Maria-ansvarig läkare alltid informera patienten om en anmälan görs och ge patienten möjlighet att beskriva vad som hänt.

Patienter som har synpunkter på vården bör i första hand tala med ansvarig chef på berörd klinik eller vårdcentral. De kan också vända sig till "Patientens direktkanal" som finns på de tre sjukhusen i länet eller till Landstingets patientnämnd. Patienter som vill anmäla en skada vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Ovanligt med allvarliga skador
Vårdpersonalen inom Landstinget i Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 30 till anmälan enligt Lex Maria.Vänliga hälsningar

Kicki Ekbladh
Informatör, Höglandets sjukvårdsområde
Höglandssjukhuset
575 81 Eksjö
christina.ekbladh@lj.se
0381-350 26, 070-543 50 26
www.lj.se/hoglandssjukhuset