Statistiska centralbyrån, SCB

Högre löneökning för tjänstemän än för arbetare inom den privata sektorn

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 09:40 CET

Konjunkturstatistik, jämförelse av löneutvecklingen inom privat och offentlig sektor, december:

Högre löneökning för tjänstemän än för arbetare inom den privata sektorn

Genomsnittet för de tretton senaste månadernas hittills uppmätta förändringar av lönerna för privat sektor var 2,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän. För den statliga sektorn, den primärkommunala sektorn samt för landstingssektorn var motsvarande genomsnitt 2,8 procent.

Löneförändring avseende genomsnittlig tim- och månadslön för privat och offentlig sektor, utveckling fr.o.m. december 2004 t.o.m. december 2005

Tabeller på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____159538.asp


faktaruta

Genomsnittet ovan beräknas genom att addera den för varje månad, från och med december 2004 till och med december 2005, beräknade löneförändringen från motsvarande månad föregående år (se ovanstående tabell) och sedan dividera med tretton. Detta ger ett glidande medelvärde för varje publiceringsmånad.

Skillnaden jämfört med det pressmeddelande som publicerades den 1 mars är att löneförändringarna där enbart gällde december 2005 jämfört med december 2004 d.v.s. den allra senast uppmätta löneförändringen.

Publikation

En mer fullständig redovisning av december 2005 publiceras i det statistiska meddelandet AM47SM0603 som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 5 maj 2006 klockan 09.30.

Avskiljare

Statistikansvaring myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08- 545 292 40/45
E-post christina.euren@mi.se
Producent
SCB, Enheten för löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 76

Förfrågningar
Lena Larsson
Tfn 019-17 60 19
E-post lena.larsson2@scb.se
Louise Stener
Tfn 019-17 64 59
E-post louise.stener@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.