Cinode

Högre marginaler för it-konsultbolagen men lägre för teknikkonsulterna

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 11:26 CET

När vi summerar konsultbolagsrapporterna för 2015 blickar vi tillbaka på ett riktigt bra år. Omsättningen och rörelsemarginalen har ökat för de flesta bolagen. Företagen vittnar dessutom både om en god efterfråga och en stark beläggning under det senaste kvartalet. Framför allt är det goda tider inom it-konsultbranschen medan det är något tuffare för teknikkonsultbolagen.

IT-konsultbolagen gör ett starkt sista kvartal

Vi börjar med att gå igenom kvartalsrapporterna för Q4, där vi fick se en hel del blandade resultat. It-konsultbolagen går bra medan vissa av teknikkonsultbolagen har haft det betydligt tyngre.

AddNode, med Transcat-förvärvet, och Sweco med förvärvet av Grontmij, växte mest under kvartalet men även Softronic imponerar. Lönsamheten har gått upp för flertalet bolag. Bland annat märks Acando som har lägre omsättning men de har förbättrat lönsamheten avsevärt. Prevas, Semcon och Rejlers har dock haft större problem och åtgärder har nu satts in. Bland annat gick Rejlers precis ut med att de har lagt ett sparpaket med 125 personer.

På medarbetarsidan har flertalet bolag vuxit. Men mycket av tillväxten består av förvärv.


Lägre marginaler för teknikkonsulterna – högre för it-konsulterna

För helåret 2015 är det också bra tillväxt på omsättningssidan. På medarbetarsidan är det mer blandat resultat där tillväxten sker genom förvärv, exempelvis Sweco, Åf, Addnode och Rejlers medan den organiska tillväxten är svag.

På lönsamhetssidan är det en klar bild – alla it-konsultbolag ökar sina marginaler där HiQ som vanligt ligger högst med 12,1 procent. På teknikkonsultsidan är det däremot tvärtom alla utom ett bolag har lägre marginaler detta år jämfört med föregående.

Graf nedan – it-konsultbolagen till vänster och teknik-konsultbolagen till höger;


Sammanställning över resultatrapporterna för helåret 2015

Sammanställning över förändring av antalet medarbetare för helåret 2015

Konsulter är hjältar som förtjänar de bästa verktygen. Därför har vi på Cinode tagit fram Talent Connect och Talent Business – en nischad molntjänst för konsultbolag.

Samtliga inom Cinode har själva varit konsulter, säljare och chefer. Vi vet hur frustrerande det är att arbeta med word-profiler, manuella beläggningsmatriser och krångliga tidsrapporteringssystem. De problem som finns inom konsultbranschen har vi gjort till vår uppgift att lösa.

Vår passion är att förenkla det dagliga arbetet för alla inom konsultbranschen.