Skatteverket

Högre ränta på skattekontot

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 12:12 CET

Den 1 november höjs Skatteverkets så kallade basränta från 0 procent till 1 procent. Basräntan styr de olika räntesatserna på skattebetalarnas skattekonton.

Efter höjningen kommer intäktsräntan för de som har överskott på skattekontot bli 0,45 procent (45 procent av basräntan).

Kostnadsräntan för underskott på skattekontot beräknas efter tre olika nivåer.

Den lägsta kostnadsräntan, som beräknas på anståndsbelopp och på obetalda underskott upp till och med 10 000 kr blir efter höjningen 1 procent (samma som basräntan).

Mellanräntan,
för den del av den slutliga skatten som överstiger 30 000 kr och som inte är betald så att den är Skatteverket tillhanda senast den 12 februari taxeringsåret är fortfarande 1,25 procent.

Den högsta kostnadsräntan som beräknas på belopp som överstiger 10 000 kr och som inte har betalats i så god tid att den är Skatteverket tillhanda senast på skattens förfallodag är 16 procent (basräntan plus 15 procentenheter).

Skatteverkets basränta ska motsvara statens upplåningskostnad och beräknas efter den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar.

Senast basräntan ändrades var den 1 april 2009. Då  sänktes räntan till 0 procent.

Chris Eriksson, rättslig expert
Tfn: 010-574 16 98

Pressjour
Tfn: 010-574 89 60

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se