Skatteverket

Högre ränta på skattekontot

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 10:45 CET

Den 1 februari höjs Skatteverkets så kallade basränta från 1 procent till 2 procent. Basräntan styr de olika räntesatserna på skattebetalarnas skattekonton.

– Höjningen innebär bland annat att de som har slutlig skatt att betala med förfallodag den 14 mars i år får en högre kostnadsränta än den som tidigare har aviserats, säger Chris Eriksson, rättslig expert på Skatteverket.

Skatteverkets basränta ska motsvara statens upplåningskostnad och beräknas efter den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar.

Senast basräntan ändrades var den 1 november 2010. Då  höjdes räntan från 0 till 1 procent.

Efter höjningen den 1 februari är intäktsräntan för dem som har överskott på skattekontot 0,9 procent (45 procent av basräntan).

Kostnadsräntan för underskott på skattekontot beräknas efter tre olika nivåer.

Den lägsta kostnadsräntan, som gäller för bland annat anståndsbelopp och för obetalda underskott upp till och med 10 000 kr, blir efter höjningen 2 procent (samma som basräntan).

Mellanräntan, för den del av den slutliga skatten som överstiger 20 000 kr och som inte är betald så att den är Skatteverket tillhanda senast den 12 februari taxeringsåret är 2,5 procent (125 procent av basräntan).

Den högsta kostnadsräntan som beräknas på belopp som överstiger 10 000 kr och som inte har betalats i så god tid att den är Skatteverket tillhanda senast på skattens förfallodag är 17 procent (basräntan plus 15 procentenheter).

Kontakt:
Chris Eriksson, rättslig expert
Tfn: 010-574 16 98

Pressjour
Tfn: 010-574 89 60

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se