Sveriges Apoteksförening

Högre söktryck till farmaceutiska utbildningar

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2013 11:31 CEST

Antalet sökande till landets farmaceutiska utbildningar ökar. Att intresset att jobba med läkemedel och på apotek ökar är ett välkommet besked, då söktrycket under tidigare år minskat.
 
- Det är ett trendbrott och oerhört roligt att fler upptäcker möjligheterna som en farmaceutisk utbildning ger. Med den kraftiga ökning av antalet apotek som vi sett de senaste åren och de pensionsavgångar som väntar, finns det mycket goda möjligheter att få ett arbete efter avslutad utbildning. Arbetslösheten i apoteksbranschen är i princip noll och lediga tjänster annonseras ständigt ut. Det säger Eva Glaumann, ansvarig för utbildningsfrågor på Sveriges Apoteksförening.
 
- Apoteken utgör en oersättlig del i vårdkedjan och det är viktigt att säkerställa en fortsatt hög kompetens på landets apotek. De som nu söker sig till ett farmaceutiskt yrke kommer bidra till bättre läkemedelsanvändning, hälsa och välbefinnande hos svenskarna, fortsätter Eva Glaumann.
 
Sveriges Apoteksförening har under våren i samarbete med landets apotek bedrivit en informationskampanj för att lyfta intresset för de utbildningar som leder till arbete på apotek.
 
Antalet förstahandsansökanden till landets farmaceutiska utbildningar ökar nu i hela landet.
 
Receptarieprogrammet
Karlstad distans: +64% antalet förstahandssökande
Karlstad campus: +45% antalet förstahandssökande
Kalmar distans: + 55% antalet förstahandssökande
Kalmar campus: + 11% antalet förstahandssökande
Uppsala campus: +44 % antalet förstahandssökande
Göteborg campus: +41% antalet förstahandssökande
Umeå distans: +6% antalet förstahandssökande
 
Apotekarprogrammet
Umeå distans: +21% antalet förstahandssökande
Uppsala campus: +14% antalet förstahandssökande
Göteborg campus: +12% antalet förstahandssökande
 
- Vi välkomnar alla nya studenter till en spännande och framtidsinriktad bransch inom vård- och hälsoområdet och gläds naturligtvis över att våra insatser gett ett så snabbt resultat. Det bådar gott inför framtiden, avslutar Eva Glaumann.
 
För mer information, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 10 medlemmar och omfattar nära 100 procent av landets drygt 1 280 apotek.
Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.