Skandia

Högre sparande bland 55+

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 10:04 CET

SkandiaBankens Seniorbarometer 2006, som presenteras i dag, visar att ett av fyra seniorhushåll har ett sparkapital på 250 000 – 1 miljon kronor. Det är en kraftig ökning mot förra årets Seniorbarometer.

I Seniorbarometern 2005 var det 19 procent som hade ett sparkapital mellan 250 000 kronor och 1 miljon kronor. Nu har denna grupp ökat till 25 procent. Men fortfarande är det ca 11 procent med lågt eller inget sparkapital (under 10 000 kronor). Det visar Seniorbarometern 2006 som Temo gjort på uppdrag av Skandia-Banken och som presenteras i dag.

I undersökningen har 1 000 personer från 55 år och uppåt svarat på frågor kring sitt sparande. Undersökningen genomfördes på telefon under tiden 31 januari-16 februari 2006.

"De flesta seniorer har ett mycket bra sparkapital. Men det är också tydligt att det finns många som inte har någon buffert för oväntade större utgifter som en tandläkarräkning, nya glasögon eller för att betala en flytt." säger Annika Creutzer, privatekonom på SkandiaBanken.

Seniorbarometern visar att seniorer är flitiga sparare, ungefär fyra av fem seniorhushåll sparar regelbundet. Det genomsnittliga beloppet har inte förändrats mer än marginellt, 1 780 kronor per månad 2006 och 1 760 kronor per månad 2005. De som är i åldersgruppen 55-59 år har ökat sitt månadssparande och är nu uppe i närmare 2 400 kronor per månad. Alla andra, utom de som är 76 år eller äldre, har dragit ner på sitt månadssparande.

Seniorerna fortsätter att främst spara till sitt eget hushåll. Sparandet till barn har sjunkit sedan förra året. Och bara var tionde senior sparar till barnbarnen. De äldre är bätt-re på att dela med sig än de yngre.


"Det blir intressant att följa om de yngre seniorerna kommer att fortsätta att priori-tera sig själva även när de blir äldre eller om de blir mer givmilda med åren." säger Annika Creutzer.

Seniorerna sparar framför allt till resor. Redan förra året var resor det största enskilda sparmålet och intresset har ökat ännu mer i år. Allra störst är intresset bland dem som är 66-74 år. Pension är också ett stort sparmål, framför allt bland dem som är yngre än 70 år. Buffertsparande kommer på tredje plats följt av renovering och förbättring av bostad. Det senare nämns särskilt bland dem som är 70-75 år. I år är det bara någon procent som nämner begravning som sparmål.

"Det är roligt att kunna konstatera att de flesta har glädjefyllda sparmål som resor och en förbättrad bostad och att så få oroar sig över livets sista utgift." säger Annika Creutzer.

Fortfarande är sparkontot den främsta sparformen och en av tre har det som sin huvudsakliga sparform. De har valt sparformen framför allt för att det är enkelt och lättillgängligt. Sparande i fonder ökar och en av tio har fonder som sin huvudsakliga sparform. De som sparar i enskilda aktier och fonder gör det framför allt för att det är en bra placering. Det är få som valt någon sparform utifrån rekommendationer.

En av tre kan tänka sig sparkonto som framtida sparform och det syns en tydlig nedgång jämfört med Seniorbarometern 2005 då hälften kunde tänka sig det.

Arvs- och gåvoskatten försvann förra året men det är få som påverkats av det.
3 procent uppger att de har ökat sitt sparande på grund av lagändringen och 2 procent att de har minskat sparandet. 2 procent har bytt sparform.


För frågor:
Annika Creutzer, privatekonom SkandiaBanken, tel. 08-463 74 18, 070-381 77 71