Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Högre tillväxt och effektivitet hos IT-företagen i Värmlandsklustret Compare

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 10:48 CET

Företagen i det värmländska IT-klustret Compare växer snabbare och är mer lönsamma än övriga företag i länet. En hög effektivitet hos företagen i klustret ger en god grund för fortsatt sysselsättningsökning. Det visar en ny studie som gjorts inom ramen för projektet Innovation för tillväxt som leds av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Företag i många kluster, däribland Compare, växer snabbare än de som står utanför gemenskapen. Det framkommer av en studie som gjorts inom ramen för projektet Innovation för tillväxt som leds av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

IT-klustret Compare består av cirka 100 företag med sammanlagt 2 800 anställda. Lågkonjunkturen till trots har klustrets företag skickat signaler om att de behöver rekrytera ytterligare 500 personer de närmaste åren.

– Som nystartat företag behövde vi etablera ett nätverk. Compare blev nyckeln till ett samlat innovationssystem där vi alla kan utnyttja gemensamma funktioner och tjänster. Ett kluster är en neutral arena där konkurrenter kan ventilera problem och utmaningar, något som ger tydliga konkurrensfördelar jämfört med de företag som står utanför, säger Lars Larsson, COO på Redpill-Linpro som ingår i Compare sedan 2003.

Den kritiska massan av företag i ett kluster som Compare skapar nya möjligheter och öppnar dörrar som ett enskilt företag inte klarar av på egen hand. Resultatet blir nya affärsmöjligheter för de enskilda företagen och ökad kompetens inom regionen. Ett kluster bestående av 50-100 regionala företag ger också klusterledaren en samlad bild av regionens behov och potential.

– Vi bygger tillit och förtroende i ett kluster vilket är grunden för en långsiktig utveckling. För att kunna attrahera och behålla kompetens inom en region är det viktigt att företag kan samverka trots att de sinsemellan är konkurrenter. Ett attraktivt näringsliv är också viktigt för att en region ska kunna utvecklas och det i sin tur gynnar de lokala företagen, säger Göran Österman, klusterledare Compare.

Studien ”Effektmätning av kluster med Simplermetoden” är genomförd av Grufman Reje Management på uppdrag av IVAs projekt Innovation för tillväxt. Den presenteras på Nationella klusterkonferensen i Karlstad den 8 februari 2011. Konferensen arrangeras av Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

För ytterligare information:
Cecilia Borglin, tf pressansvarig Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Telefon: 08-791 2939, 072-22 77 884
E-post: cecilia.borglin@iva.se

Göran Österman, klusterledare Compare
Telefon: 070-582 05 27
E-post: goran.osterman@compare.se


Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även
www.iva.se.