Uppsala studentkår

Högre utbildning måste vara tillgänglig

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2013 10:05 CEST

Idag, den 2 april är det Studenternas dag, ett tillfälle för att sätta aktuella studentfrågor på agendan. Bland annat kommer SFS – Sveriges förenade studentkårer – att uppmärksamma dagen. Det är också ett tillfälle för studentkårer att diskutera årets tema, som är tillgänglighet. För Uppsala studentkår är detta en mycket viktig fråga.

– Tillgänglighetsfrågor riskerar alldeles för ofta att hamna vid sidan av, men är i grund och botten en kvalitetsaspekt och rättvisefråga. Tillgänglighetsperspektivet måste alltid finnas med. Alla som studerar vid högskolan ska ges samma förutsättningar och fler måste få tillträde till universitetsstudier. Tyvärr är detta inte alltid fallet, säger Evin Incir, jämlikhetsansvarig vid Uppsala studentkår.

I somras skickade Uppsala studentkår en skrivelse om hur bristen på pauser i undervisningen inte är något som fungerar för alla och kan drabba de med osynliga funktionshinder extra hårt. Rektorn skrev om frågan i ett blogginlägg, något som visar att Uppsala studentkårs röst spelar stor roll, men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

– Den grupp av studenter som har osynliga funktionshinder, t.ex. neuropsykiatriska, har inte fått det stöd som behövs. Vi är också oroliga för att det finns ett stort mörkertal. Universitetet måste bli bättre på att visa upp på ett bra sätt vart studenter kan vända sig vid behov av hjälp, säger Evin Incir.

– I vissa frågor, såsom könsfördelning, har högskolesektorn kommit en bit på vägen. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra i den frågan, precis som i den om breddad rekrytering. Universiteten och högskolornas tillgänglighet ger grunden till ett demokratiskt samhälle där alla har möjligheten att förverkliga sina drömmar, säger Magnus Olofsson, vice ordförande med studiesocialt ansvar vid Uppsala studentkår.

Läs mer
- Skrivelse rörande pauser i undervisningen
- Uppsala universitets rektors blogginlägg: Skippa inte rasterna
- Rektor lyfter vikten av pauser i undervisningen
- SFS satsning Så funkar det

För ytterligare information, kontakta:
Evin Incir, jämlikhetsansvarig, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 24 alt. 0707-87 27 34
Magnus Olofsson, vice ordförande med studiesocialt ansvar, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 03 alt. 0761-09 80 03