Sveriges Psykologförbund / Psykologförbundet

Högre utbildningskrav för KBT-behandlingar välkomnas

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2012 17:00 CET


Psykologförbundets välkomnar att Regeringen satsar ytterligare två miljarder kronor på rehabilitering för sjuka och att man insett vikten av att ha ett högre utbildningskrav vid KBT-behandlingar. En viktig nyhet inom rehabiliteringsgarantin är att landstingen bör börja förbereda för ett högre utbildningskrav vid KBT-behandlingar: legitimerande utbildningar av KBT-terapeuter i stället för enklare påbyggnadskurser på grundnivå. 
 
”Det är bra att satsningen fortsätter”, säger förbundsordförande Lars Ahlin. ”SKL och Socialdepartementet verkar tagit till sig av den kritik som vi från Psykologförbundet påpekat när det gäller alldeles för låga kompetenskrav på utövarna av psykologisk behandling, utredning och bedömning inom ramen för rehabgarantin.  För att få ut mesta möjliga av satsningen så måste hela processen kvalitetsäkras, bland annat med tillräcklig psykologkompetens.
Psykologer bör positionera sig som ansvariga för den psykologiska behandlingen, och stå för utbildning och handledning till övriga yrkesgrupper. På detta sätt kan den KBT-behandling som ges kvalitetssäkras och resultaten komma, både mänskligt och ekonomiskt.”
 

 

Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande
vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik. Förbundet bildades 1955 och har ca 10 200 medlemmar och tillhör Saco, Sveriges Akademikers centralorganisation.

Psykologförbundet verkar för goda arbetsvillkor, att göra psykologer och psykologiska kunskaper
tillgängliga och att främja utvecklingen av psykologin som vetenskap och
tillämpning.