Gästrike Vatten AB

Högre vattentryck i delar av Bomhus

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2015 10:38 CEST

I midsommarveckan får cirka 600 fastighetsägare i delar av Bomhus högre tryck på vattnet. Ett högre tryck märks till exempel när man duschar eller fyller vatten i en kastrull. Gästrike Vatten har byggt en tryckstegringsstation, anpassat ledningsnätet och börjat med driftsättningen.

– Ett projekt som kunderna märker av direkt är extra roligt. I morse fick vi e-post från en kund som märkt det ökade trycket. Annars är mycket av det vi gör ett arbete i det tysta, säger Lena Blad chef för teknik och utveckling Gästrike Vatten.

Den nya tryckstegringsstationen ökar vattentrycket längs en gren av huvudledningen i Södra Bomhus. Vattentrycket kommer att öka för de som bor i en fastighet som är kopplad till denna vattenledning. Se karta (länk).

Förutom ökat tryck i dusch och kranar kan det ökade vattentrycket göra att det börjar droppa från en packning som torkat. Så det gäller för fastighetsägaren att hålla koll på ledningar och till exempel termostater och säkerhetsventiler vid varmvattenberedaren.


Efterfrågat tryck

Projektet som påbörjades i november och kostar nära 2 MSEK är efterfrågat av de som bor nära vattentornet i Bomhus och i ett högt läge. Utredningar hur vattentrycket ska ökas har pågått en längre tid.


Egen utrustning för högre vattentryck

Den som har en egen utrustning för att höja vattentrycket i fastigheten behöver anpassa eller ta bort den. Det behöver inte ordnas samtidigt som Gästrike Vatten ökar trycket, det går bra att göra det sen trycket ökat.


400 mil ledningar

Gästrike Vatten arbetar löpande med att förbättra och säkra leveransen av vatten och avlopp i Gävle, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. I regionen finns 400 mil ledningar och behovet av underhåll och förbättringar är stort. I år var det dags att åtgärda det låga vattentrycket i delar av Bomhus.


Kontakt

Mattias Larsson, byggledare Gästrike Vatten

070 109 06 16, mattias.larsson@matla.se

Gästrike Vatten är ett kommunalägd bolag som levererar dricksvatten och renar spillvatten i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. Rent vatten och bra avloppsrening är en förutsättning för välfärd.

Gästrike Vatten utvecklar hållbara lösningar för en trygg vattenförsörjning och en hållbar avloppsrening i fyra kommuner som tillsammans 121 664 invånare.