Skellefteå Kraft

Högre vinst för Skellefteå Kraft trots låga elpriser

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 14:06 CET

Under 2012 gjorde Skellefteå Kraft en vinst på 599 miljoner kronor efter finansiella poster, en ökning med 170 miljoner från år 2011.

·  Omsättningen minskade med 10 procent och uppgick till 4,6 (5,1) miljarder kronor

·  Rörelsens kostnader minskade med 14 procent och uppgick till 4,0 (4,7) miljarder kronor

·  Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 663 (515) miljoner kronor

·  Resultat efter finansnetto uppgick till 599 (429) miljoner kronor

·  Investeringarna uppgick till 726(928) miljoner kronor

Kommentar från koncernchefen Gunnar Eikeland

Minskningen av omsättningen beror i huvudsak på lägre intäkter från elförsäljning. Detta i sin tur beror på att el- och elcertifikatpriserna har varit mycket lägre än tidigare år.

Den ökade vinsten beror till största delen på riklig nederbörd och hög tillrinning vilket gav en hög vattenkraftproduktion, 17 procent högre än 2011.  Även andelar från intressentbolag har bidragit till den ökade vinsten, där NEKAB/ SEKAB bidragit med 25,8 miljoner kronor.

Skellefteå Kraft fortsätter sitt långsiktiga investeringsprogram inom förnybar produktion och en ökad vädersäkring av elnäten. Det starka kassaflödet möjliggör fortsatta investeringar för koncernen. Investeringarna planeras uppgå till cirka 2,3 miljarder kronor år 2013-2015.

För mer information: 

Gunnar Eikeland,
Koncernchef Skellefteå Kraft
Mobil 070-397 70 09
E-post gunnar.eikeland@skekraft.se

Catarina Hägglund
Informationschef Skellefteå Kraft
Mobil 070-511 11 55
E-post catarina.hagglund@skekraft.se

 

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi. Verksamheten består av såväl teknisk utveckling som försäljning och leverans. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2012 var omsättningen 4,6 miljarder kronor.