Kristdemokraterna, KD

Högsboskolan är inte unik

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 08:35 CET

– Att elever och lärare kan känna sig trygga i skolan är ett minimum. Vi kan inte stå och se på när våra barn blir offer för att vuxenvärlden brister i sitt ansvar. Vi måste återta kontrollen över skolan.

Det säger Carina Liljesand, kristdemokratiskt kommunalråd, med anledning av en interpellation om ordning och trygghet i skolan.

– Händelserna på Högsboskolan är tyvärr inte unika. Även om det självklart finns många skolor som inte har så stora problem som till exempel Högsboskolan, kan vi inte längre låtsas som att rapporter om vandalism, bötning, mobbing, våld och trakasserier bara är undantag. Det borde vara uppenbart för alla att det är något som är grundläggande fel i skolorna idag och att det måste åtgärdas nu, säger Carina Liljesand.

Nedan bifogas interpellationen i sin helhet.


För mer information:


Carina Liljesand (kd)
Kommunalråd
tel. 031-61 28 01
mobil. 070-761 28 01

carinaliljesand.blogspot.com

Ulrika Marcelind (kd)
Politisk sekreterare
tel. 031-61 28 05
mobil. 0707-64 28 05

www.goteborg.kristdemokraterna.se
bildbank:: www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia.aspx


Till Göteborgs Kommunfullmäktige

Interpellation av Carina Liljesand (kd) till kommunstyrelsens ordförande om ordning och trygghet i skolan

Den senaste veckan har grava missförhållanden uppdagats på Högsboskolan. Elever och lärare har vittnat om en vardag fylld av skadegörelse, hot och våld, vilket bland annat resulterat i att skolan tvingats hålla stängt. Vidare visar Arbetsmiljöverkets senaste inspektion att åtta av tio storstadsskolor saknar metoder för att förebygga och hantera våld och hot.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

1. Tror du att de förhållanden som rådde på Högsboskolan var unika för just den skolan, jämfört med andra skolor i Göteborg?
2. Behövs det enligt din mening tas ett kommuncentralt initiativ för att se över situationen vad gäller ordning och trygghet i Göteborgs skolor?
3. Vad ämnar du göra för att förhindra att situationer som den på Högsboskolan upprepar sig?

Carina Liljesand, kristdemokraterna