Bräcke diakoni

​Högskolan byter namn – Bräcke diakoni blir delaktig fullt ut

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 13:58 CET

Att vara med och utveckla en stark högskola inom den idéburna sektorn – det var målet när Bräcke diakoni blev delägare i Ersta Sköndal högskola 2010.

Nu är Bräcke diakoni med också till namnet. För den 23 januari byter man officiellt till Ersta Sköndal Bräcke högskola.

– För oss signalerar namnet ägarnas nationella ambition och långsiktiga satsning på hög kompetens och kvalitet, säger Martin Ärnlöv, direktor för Bräcke diakoni.

Forskning för framtidens samhälle

Bräcke diakoni har under åren som delägare fördjupat samarbetet mellan högskolans olika institutioner och den egna verksamheten. Namnbytet sammanfaller med en ny stor satsning på långsiktigt stöd för vård- och samhällsforskning för framtiden. Förra året gick nämligen de tre ägarna Bräcke diakoni, Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal in med 40 miljoner till ny forskning inom området ”Människan i välfärden”.

– Genom forskningen kan vi ligga i kvalitetsmässig framkant i våra egna verksamheter, men Ersta Sköndal Bräcke högskola främjar också utvecklingen av hela Sveriges vård och omsorg, säger Martin Ärnlöv.

Unik profil

De tre ägarna startade sina verksamheter redan på 1800- respektive början av 1900-talet, för att göra en insats bland fattiga och sjuka i samhället. Detta har också speglat högskolans särpräglade inriktning. Bland annat utbildas sjuksköterskor, psykoterapeuter och teologer på skolan och forskningen kretsar kring ämnen som socialvetenskap, vårdetik och välfärdsrätt.

– Att vi nu har med även Bräcke i vårt namn är en markering av vårt diakonala arv, säger högskolans rektor Per Nilsson. Det är en kontext som vi är stolta över och som har gett oss vår unika profil.

http://www.esh.se/nyhetsarkiv/2017-01-17-ersta-skondal-hogskola-blir-ersta-skondal-bracke-hogskola-den-23-januari-2017.html

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs.