Högskolan Dalarna

PRESSMEDDELANDE: Högskolan Dalarna lägger ut fritt utbildningsmaterial på iTunes U

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 07:00 CET

Högskolan Dalarna blir idag först i Sverige att lägga ut utbildningsmaterial på iTunes U (itunes.du.se), en del av iTunes Store som erbjuder ljud- och filminspelningar från ledande lärosäten för fritt nyttjande. För en högskola som ligger i framkant när det gäller nätbaserad utbildning är det ett viktigt steg mot öppenhet och nästa generations lärande, NGL.

- Redan nu kan våra studenter ta del av många föreläsningar på nätet, när de läggs ut på iTunes U, kommer hela världen att få tillgång till dem, säger Andrew Casson, chef för Utbildnings- och forskningskansliet vid Högskolan Dalarna. 

Högskolan Dalarna har idag över 10.000 inspelade föreläsningar och andra utbildningsinslag, av vilka en del kommer att bli tillgängliga på iTunes U från början. Varje dag skapas nytt material inom utbildningen.  Förutom undervisning ger iTunes U forskningen nya möjligheter för att visa upp sig.

- Trycket på att öppna upp för bättre presentation av forskningen blir allt större, säger Andrew Casson. Nu kommer t ex krav från Vetenskapsrådet att alla projekt som de är med och finansierar ska publiceras enligt Open Access (OA). Genom att visa vår forskning på iTunes U, tar vi ytterligare ett steg mot den nya öppenheten.

Fakta:
Högskolan Dalarna har över 18.000 studenter och är landets snabbast växande högskola. Nätbaserad utbildning i realtid är en viktig del i den utvecklingen. Över 60 % av studenterna läser på nätet och Högskolan Dalarna kan bl a erbjuda nätutbildning i elva språk, förutom lärar- och sjuksköterskeutbildningar, IT-utbildningar och hundratals kortare kurser online.

Kontaktpersoner:
Andrew Casson - Chef för utbildnings- och forskningskansliet vid Högskolan Dalarna tel 023-77 82 10,
mobil 070-564 03 73, E-post aca@du.se

Jan Svärdhagen - Utvecklingsledare IKT, tel 023-77 81 38, mobil 070-340 81 38, E-post jsv@du.se