ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Högskolan har blivit bättre att samverka med omgivningen

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 10:47 CEST

Ny rapport från ITPS publiceras idag 21 oktober.

Högskolan har blivit bättre på att samverka med omgivningen

Genom samverkan mellan högskola/universitet och samhället i övrigt ska den regionala tillväxten stimuleras. Det var en av tankarna bakom Samverkans­delegationen som inrättades 2002. ITPS har utvärderat om målen uppnåtts. Utvärderingen har gjorts tillsammans med Institutet för studier av forskning och högre utbildning (Sister).

Delegationen för regional samverkan om högre utbildning (Samverkans­delegationen) hade totalt 150 miljoner kronor att fördela under tre år. Pengarna skulle användas dels till att öka rekryteringen av studenter till högskolan, dels till att bidra till regional tillväxt. ITPS utvärdering visar att de projekt som fått stöd lyckats väl med att höja utbildningsnivån och målet att skapa nya relationer mellan högskola/universitet och olika regionala aktörer uppfyllts till viss del.

En viktig uppgift för Samverkansdelegationen var att bidra till möten över kunskaps- och revirgränser. Det kan ofta uppfattas som svårt att få kontakt med den akademiska världen för den som befinner sig utanför samtidigt som man inom akademin sätter ihop nya utbildningar utan kontakt med samhället i övrigt. ITPS utvärdering visar att delegationen har bidragit till att förbättra kommunikationen och att samverkan i de allra flesta fall lett fram till nya ömsesidiga relationer och nya utbildningar men också till effektivare sätt att arbeta mellan olika aktörer.

Det är oklart hur samverkansdelegationens arbete kommer att tillvaratas. Delegationen kom till under Näringsdepartementet men inrättades under Utbildningsdepartementet. Det har medfört att delegationen till en del har fallit mellan stolarna.

– En viktig fråga är hur delegationens kunskap om den här typen av samarbete ska tillvaratas, det finns i dag ingen aktör som kan fortsätta arbetet, säger Hans Westlund som har lett utvärderingen.

Hämta rapporten Utvärdering av delegationen för regional samverkan om högre utbildning (A2005:014) på ITPS hemsida www.itps.se


För ytterligare information:
Håkan Gadd, telefon 063-16 66 38 eller 070-253 22 17

Åsa Sjödin
Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS)
Studentplan 3, 831 40 Östersund
Tel: 063-16 66 18, Fax: 063-16 66 01
E-post: asa.sjodin@itps.se
www.itps.se