Movexum

Högskolan i Gävle sluter avtal med regionens företagsinkubator

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 06:45 CET

Högskolan i Gävle och Movexum sluter nu avtal för att gemensamt hitta effektiva vägar som leder till tillväxt i Gävleborg. Via gemensamma aktiviteter tänker de identifiera, inspirera och stötta företagare och entreprenörer med idéer och innovationer som kan leda till tillväxt.

Ett steg för att öka samverkan mellan näringsliv och akademi tas nu utav Gävleborgs företagsinkubator Movexum och Högskolan i Gävle. Den 14 februari skrev Ulf Borbos Vd på Movexum, Per Laurell Ordförande Movexum AB och Högskolan i Gävles rektor Maj-Britt Johansson på ett avtal för att stärka samarbetet. Tanken är att samarbetet bland annat ska generera i att forskare/lärare vid högskolan enklare ska kunna kommersialisera sina affärs- och utvecklingsidéer.

”Det är viktigt att de resultat som uppkommer i vår verksamhet kommer till nytta. Då bidrar Högskolan till att utveckla näringslivet i vårt län. Movexum är en viktig regional aktör för att främja kommersialiseringen av innovationer. Vi ser fram emot ett utvecklat samarbete” säger Maj-Britt Johansson, rektor vid Högskolan i Gävle.

”Ett samarbete som skapar Vinn – Vinn och som vi är glada och stolta över.  Vi får nu tillgång till de unika kompetenser som finns på Högskolan för bland annat analyser och prototypskapande. Movexum kan dessutom stötta forskare och lärare som vill närma sig en kommersiell marknad med sina innovationer.” säger Movexums VD Ulf Borbos när han ombeds beskriva hur han ser på det nytecknade avtalet.

”Innovationer uppstår i många miljöer. En viktig sådan är den akademiska världen där studenter med hög och ny kunskap utgör en viktig resurs för innovativa idéer som har förutsättningar att kommersialiseras. Samarbetet syftar till att denna möjlighet på bästa sätt ska tillvaratas och utvecklas. Här har Movexum och Högskolan ett stort ansvar att gemensamt skapa professionella stöd för kommersialisering av innovationer.” säger Per Laurell, ordförande Movexum AB.

Movexum har sedan tidigare samarbetat med Högskolan i Gävle genom att högskolan varit medlemmar i Movexums ägarförening. Movexum har även ett starkt samarbete med Drivhuset som hjälper studenter att starta och driva företag då deras förinkubator finns i Movexums lokaler. Det nya avtalet kommer att stärka och förtydliga samverkan mellan Högskolan och företagsinkubatorn ytterligare.

Kontakt:

Ulf Borbos, Vd Movexum AB

Ulf.borbos@movexum.se

0705373107              

 

Hans-Gunnar Johansson, Kanslichef Högskolan i Gävle

hjn@hig.se

070-377 85 01

Movexum AB är Gävleborgs företagsinkubator - en kreativ utvecklingsmiljö för tillväxtföretag.

Movexum erbjuder en effektiv process för att ta innovationer från idé till marknad. Genom att ge tillgång till kompetens, kontakter och kapital via professionellt stöd och effektiv företagsutveckling är Movexum med och skapar nya tillväxtbolag i Gävleborg.

Movexum skall på ett konkret och effektivt sätt skapa affärsutveckling och stödja uppkomsten av nya idéer/bolag från samhälle, näringsliv, högskola och offentlig sektor.

Movexum antar entreprenörer och innovatörer som verkar i Gävleborg och har affärsidéer med tillväxtpotential och en innovativ höjd. Här gäller business – inte byråkrati.