Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Högskolan i Jönköping analyserar digitala klyftor

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:59 CEST

Regeringen har i dag beslutat att ge Högskolan i Jönköping i uppdrag att genomföra en ny analys av digitala klyftor. Högskolan tilldelas 300 000 kronor för uppdraget.

Bakgrunden är att grupper av medborgare har svårt att få kontakt med offentliga organ, samhällstjänster och det politiska systemet. Det kan bero på bristande resurser, problem med att använda tekniken eller kunskapsbrist. Dessa hinder kan påverka den demokratiska processen.

Två resultat från liknande studier publicerades av Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) 2000 och 2003.


Kontakt:
Malin Engstedt
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
070-357 51 94

Catharina Bildt
Politiskt sakkunnig hos Nyamko Sabuni
08-405 48 99