Jusek

Högskolan i Jönköping bäst på arbetslivskontakter

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 10:37 CEST

Högskolan i Jönköping är det lärosätet som har förbättrat kontakterna med arbetslivet mest under det senaste året. Det visar Juseks nya undersökning.

– Deras studenter får ett försprång jämfört med andra. De som får jobb via sitt lärosäte får jobbet fortare och dessutom mer kvalificerade arbetsuppgifter, säger Louise Adelborg, Juseks vd.
Högskolor och universitet har en viktig roll när det gäller att underlätta för studenterna att komma ut i arbetslivet. De studenter som får kontakter med framtida arbetsgivare genom exempelvis uppsatsskrivande, arbetsmarknadsdagar eller praktik får jobb snabbare och mer kvalificerade arbetsuppgifter än andra.

Jusek har därför sedan flera år tillbaka frågat nyexaminerade hur nöjda de är med den in-formation lärosätet gett om vilka arbeten utbildningen leder till och hur väl lärosätet underlättade i kontakten med arbetslivet.

Högskolan i Jönköping är det lärosäte som har förbättrat sig mest jämfört med föregående år. Nästan nio av tio nyexaminerade studenter säger att de delvis eller helt har fått tillräcklig information om vad deras utbildning kan leda till för typ av jobb. Nästan åtta av tio av de nyexaminerade instämmer helt eller delvis i att Högskolan i Jönköping underlättade för dem i kontakten med arbetslivet. Två av tre studenter hade praktik inom ramen för sin utbildning. Det är en markant förbättring sedan ett år tillbaka.

– Jag vill gratulera studenterna på högskolan i Jönköping. Fler lärosäten borde rikta blicken dit för att se efter hur de gör för att få så nöjda studenter, säger Louise Adelborg.

Bakgrund.
Urvalet i årets undersökning är jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare födda 1974-1988 och som har tagit examen under perioden september 2008 - augusti 2009. Urvalsgruppen omfattar 7680 personer, varav 61 procent kvinnor och 39 procent män.

Kontakt
Louise Adelborg, Juseks vd, 070-665 29 11
Stina Hamberg, projektledare, 070-665 99 29
Kristina Mäler, pressekreterare, 070- 665 29 55
Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.