Utbildningsdepartementet

Högskolan i Jönköping har fått nya examenstillstånd

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 15:47 CEST


Regeringen har i dag beslutat att bevilja nya examenstillstånd för Högskolan i Jönköping.
Högskolan har ansökt om tillstånd att få utfärda licentiatexamen, doktorsexamen och mastersexamen i industriell produktframtagning. Ansökan har kvalitetsgranskats av Högskoleverket som tillstyrkt att tillstånd ska ges. Eftersom Högskolan i Jönköping är en enskild utbildningsanordnare är det regeringen som godkänner tillståndet, vilket man gjort idag.

-Detta är ett resultat av alliansregeringens politik. Vi har ändrat systemen så att examenstillstånd på forskarnivå kan ges på smalare områden än tidigare. Det betyder att starka miljöer kan få växa över hela landet. Det vinner alla på, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

Kontakt:
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Tobias Krantz
0707-72 74 47