Science Park

Högskolan och Science Park i Jönköping satsar på nyttiggörande av forskning

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 13:10 CEST

Högskolan i Jönköping och Science Park Jönköping i samarbete för att öka forskningens nytta

Högskolan i Jönköping och Science Park Jönköping har inlett ett samarbete för att stödja att forskning och forskningsresultat vid Högskolan i Jönköping kommer till nytta i ökad utsträckning. Simon Markström, IP-konsult på Awapatent har anlitats för att leda arbetet.

Den svenska högskolelagen fick år 2009 tillägget att universitet och högskolor ska verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Bakgrunden är att Sverige har internationellt stark forskning inom många områden men att forskningens resultat anses kunna komma till nytta i högre utsträckning. I samband med lagändringen startades regionala innovationskontor för att stödja med expertkompetens, Jönköping stöds av Innovationskontor Väst på Chalmers.

Som en följd av lagändringen har Högskolan i Jönköping gett Science Park Jönköping i uppdrag att arbeta mer proaktivt mot forskarna vid högskolan för att stödja nyttiggörandet, och Science Park Jönköping har anlitat Simon Markström från Awapatent att på deltid leda detta arbete. Han ska också vara kontaktperson mot Innovationskontor Väst.

Simon Markström är IP-konsult på Awapatent i Jönköping har erfarenheter av att nyttiggöra forskning från Palo Alto Research Center i Kalifornien och CIP Professional Services i Göteborg.

Att nyttiggöra forskning kan innebära allt ifrån att göra resultat tillgängligt för samhället, skapa samarbeten mellan företag och forskningsgrupper, patentera och licensera ut teknik, till att starta företag med forskningsresultat som bas. Det innebär att även forskning som i sig själv inte har stora kommersiella värden kan ge stora nyttiggörande effekter.

Samarbetet kommer innebära att forskare får hjälp att tydliggöra vad i deras forskning som kan ligga till grund för att nyttiggöra forskningen. Simon Markström kommer att leda detta arbete och hjälpa forskare att skapa konkreta planer för att nyttiggöra forskningen.

För mer information: Simon Markström, telefon 073-642 51 21.

 

Science Park Jönköping - start, utveckling och tillväxt av framtidens företag
Science Park Jönköping är en mötesplats för kunskapsintensiva företag och drivna entreprenörer med förmågan att se möjligheter i nya tekniker och affärer. Vi erbjuder affärsutveckling och finansieringsmöjligheter i en kreativ miljö vid Högskolan i Jönköping.