Högskolan på Gotland

Högskolan på Gotland arrangerar internationell konferens om sjöfåglar i Östersjön

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 10:43 CEST

Bildtext: Alfågeln häckar i norra Ryssland och Skandinavien och övervintrar ute till havs på musselbankar i centrala Östersjön. Alfågeln har minskat med ca 80 % de senaste 20 åren. Fotograf Kjell Larsson


Den 14 till 16 juni arrangerar Högskolan på Gotland en internationell vetenskaplig konferens om sjöfåglar och deras föda i Östersjön.

  

Musselätande sjöfåglar minskar i antal

Varför blir tidigare mycket talrika sjöfågelarter som ejder, alfågel och svärta nu allt ovanligare i Östersjöregionen? Det är en av flera frågor som ett 25-tal forskare från nio länder kring Östersjön kommer till Visby för att diskutera. Flera studier under senare år visar att de flesta musselätande änder i Östersjön minskar i antal. För vissa arter är minskningen mycket kraftig. Några arter har därför rödlistats.

 - Det är oroande att den grupp fågelarter som lever på några av Östersjöns vanligaste bottendjur, dvs. på blåmusslor och andra musslor, nu minskar kraftigt i antal säger Kjell Larsson, professor i ekologi vid Högskolan på Gotland och tillika värd för konferensen. Om denna minskning är ett symptom på en större allvarlig förändring i Östersjöns ekosystem kommer att diskuteras under konferensen. Konferensen sponsras av Nord Stream och är en del av ett grundforskningsprojekt om sjöfåglar och dess föda.

 För mer information om konferensen kontakta Kjell Larsson, Högskolan på Gotland,

tel 0498-299839,   kjell.larsson@hgo.se

 

Se även information och program på www.hgo.se/seaducks


Bakgrund:

Inventeringar som genomförts vintertid i Östersjön mellan början av 1990-talet och 2011 visar mycket tydligt att de flesta musselätande änder minskar i antal. Alfågeln som häckar i nordliga fjälltrakter i Skandinavien och Ryssland har minskat med ca 80 procent de senaste 20 åren. Även ejdern som nästan uteslutande livnär sig på musslor och som tidigare varit mycket vanlig i svenska och finska kustområden minskar markant. Blåmusslor och andra musslor, t.ex. östersjömusslor, är mycket vanliga på Östersjöns bottnar. Musslor lever på växtplankton genom att filtrera stora mängder vatten. Förändringar i Östersjöns ekosystem, t.ex. på grund av spridning av miljögifter, övergödning eller högre vattentemperatur kan leda till att bottenfaunan och därmed även livsbetingelserna för sjöfåglarna förändras.

 

För att vidare studera samspelet mellan musselätande änder och deras föda i Östersjön startades ett grundforskningsprojekt år 2009 vid Högskolan på Gotland under ledning av professor Kjell Larsson. Forskningsprojektet sponsras av Nord Stream genom avtal med Högskolan på Gotland. Konferensen som nu genomförs är en del av forskningsprojektet och har som syfte att koppla samman ny information från flera olika forskare i Östersjöregionen.