Högskolan på Gotland

Högskolan på Gotland får 3 miljoner kr av KK-stiftelsen för projekt om ökat brukande av ruiner

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 15:31 CET

Projektet "Increased use of ruins through secured masonry and comfortable climate" skall studera hur besökare kan få en tryggare och mer komfortabel miljö i ruiner genom att dels säkra konstruktionerna och dess material och dels genom att skapa ett mer komfortabelt klimat. St Nicolai ruin i Visby ska användas som fallstudie. Forskningsprojektet är en samverkan mellan Högskolan på Gotland, KK-stiftelsen, Tyréns, Byggnadshyttan på Gotland, WSP Environmental, Gotlands Museum och Exners Tegnestue A/S.

- Genom det här projektet får vi möjlighet att ytterligare stärka samarbetet med näringslivet vilket är mycket positivt för både vår forsknings- och utbildningsverksamhet vid Högskolan på Gotland. Att ruiner är eftersatta såväl som byggnader som kunskapsområden ger oss en möjlighet att tillsammans med de andra aktörerna beträda ny mark och producera användbar kunskap, säger Kristin Balksten, projektledare och högskolelektor i kulturvård vid Högskolan på Gotland.

För mer information, kontakta:

Kristin Balksten, höskolelektor i kulturvård, Högskolan på Gotland

Tel: 0498-29 91 25
E-post: kristin.balksten@hgo.se