Högskolan på Gotland

Högskolan på Gotland och Gotlands Idrottsförbund inleder fördjupat samarbete kring idrott och högskolestudier

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2012 10:38 CET

Högskolan på Gotland och Gotlands Idrottsförbund har kommit överens om samverkan för ömsesidig nytta och utveckling och fördjupar därför sin samverkan kring idrott och högskolestudier. Det är särskilt inom följande tre områden som detta sker;

Folkhälsa: Arbete syftande till att aktivera Gotlands Studentkår Rindis idrottsverksamhet så att ett bredare utbud av motionsaktiviteter inom ramen för Rindis studentidrottsförening kommer till stånd.

Slussfunktion: Gotlands Idrottsförbund vägleder och lotsar intresserade studenter till föreningar på en för individen, lämplig nivå i den gotländska idrotten.

Elitidrott: Högskolan ser gärna elitidrottande studenter och har genom åren erfarenhet av detta. Högskolan ger särskild studievägledning och kan även på förfrågan från föreningar med elitlag på Gotland, anordna särskilda studieinformationstillfällen.

Rickard Elgán, samverkansansvarig vid Högskolan på Gotland, säger i en kommentar till avtalet att det är välkänt att de som idrottar samtidigt som de studerar mår bättre samtidigt som det gynnar studierna. Att nu Gotlands Idrottsförbund hjälper studenterna att hitta passande idrotter och föreningar på Gotland känns väldigt roligt och stämmer väl in i Högskolans profil Liberal Education.    

Barbro Wettersten, ordförande vid Gotlands Idrottsförbund, säger att det är av mycket stor vikt att det finns möjligheter till eftergymnasiala studiemöjligheter i kombination med idrottssatsning för att vi ska kunna utveckla elitidrotten på Gotland.

Våra elitföreningar har idag flertalet aktiva som går på Högskolan, nästa på gång är en utländsk spelare som förmodligen kommer att läsa på distans fortsätter Wettersten.

De föreningar som idag har elitidrottare på Högskolan är Endre IF, Visby IBK, Visby-Roma Hockey och FC Gute.

För mer information kontakta;
Jan Christoffersson, Tel: 0498-20 70 54, e-post: jan.christoffersson@gotsport.se
Rickard Elgán, Tel: 0498-29 99 06, e-post: rickard.elgan@hgo.se