Högskolan på Gotland

Högskolan på Gotland och stiftelsen Byggnadshyttan på Gotland utvecklar samarbetet

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2012 09:00 CEST

Högskolan på Gotland och stiftelsen Byggnadshyttan på Gotland har undertecknat en överenskommelse som avser en ökad samverkan mellan parterna och där kulturarv och byggnader och dess vård och förvaltning står i fokus.

Överenskommelsen syftar till att utveckla områden som forskningssamarbete och ökad seminarieverksamhet, men också att erbjuda utvecklad rörlighet för studenter och personal för t ex forsknings-/utvecklingsprojekt eller undervisning.

För mer information om detta samarbete kontakta gärna;

Dag Urban Hoas, VD/Hyttmästare Byggnadshyttan på Gotland
Tel: 0498-27 10 27, e-post: du.hoas@byggnadshyttan.com

eller

Rickard Elgán, samverkansansvarig, Högskolan på Gotland
Tel: 0498-29 99 06, e-post: rickard.elgan@hgo.se