Högskolan på Gotland

Högskolan på Gotland vill gå samman med Uppsala universitet

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2011 15:52 CET

Styrelsen för Högskolan på Gotland har idag fattat ett inriktningsbeslut om ett samgående med Uppsala universitet. Under förutsättning att konsistoriet vid Uppsala universitet fattar samma beslut kommer de båda lärosätena att underteckna en avsiktsförklaring under december månad.

Vid dagens styrelsemöte beslutade styrelsen för Högskolan på Gotland att inleda en process i syfte att gå samman med Uppsala universitet. Under hösten har en särskild beredningsgrupp utrett två framtidsalternativ för lärosätet – fortsatt självständighet eller samgående med Uppsala universitet.

Utifrån den rapport som beredningsgruppen har tagit fram har styrelsen beslutat att förespråka ett samgående med Uppsala universitet.

- Inriktningsbeslutet idag innebär att Högskolan på Gotland nu inleder förhandlingar med Uppsala universitet om hur ett samgående konkret skulle kunna utformas. Som ordförande för Högskolan på Gotland känner jag ett stort ansvar för vad som långsiktigt är bäst för det gotländska samhället och för Högskolan på Gotland, säger högskolestyrelsens ordförande Carin Götblad.

Även Högskolans rektor Jörgen Tholin förespråkar ett samgående.
- Jag gör samma bedömning som styrelsen utifrån den genomlysning av de båda  alternativen som finns i beredningsgruppens rapport.

Avsiktsförklaring om Uppsala säger ja
Frågan ska behandlas av konsistoriet vid Uppsala universitet den 15 december. Om konsistoriet har samma uppfattning som styrelsen för Högskolan på Gotland kommer de båda lärosätena att underteckna en avsiktsförklaring om att gå samman. Avsiktsförklaringen ska ses som ett första steg i en fortsatt process som syftar till att låta verksamheten på Gotland bli en del av Uppsala universitet.

Ger unik profilering
Det övergripande syftet med samgåendet är att skapa en unik profilering inom Uppsala universitet och en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig verksamhet på Gotland. Tre områden är särskilt angelägna att utveckla vidare – utbildningsmodellen Liberal Education, nätbaserad utbildning samt utbildning och forskning med regional och internationell förankring.

- Diskussionen om Högskolans framtid har pågått under en längre tid. Ett samgående med Uppsala universitet kommer att ge stabilitet åt verksamheten på Gotland. Det blir lättare att både säkerställa och på sikt öka kvaliteten inom både grundutbildning och forskning. Vi har dessutom sedan tidigare ett väl fungerande samarbete med Uppsala, säger Jörgen Tholin.

Samgående kan ske 2013
Om båda lärosätena är beredda att underteckna avsiktsförklaringen kommer man under våren 2012 att tillsammans ta fram ett förslag till organisation och ledningsstruktur för den framtida verksamheten på Gotland. De tre prioriterade områdena ska också planeras och konkretiseras. Man kommer även att definiera inriktningen på de ämnesområden och den verksamhet som ska finnas på Gotland. Bedömningen är att ett samgående kan ske tidigast den 1 januari 2013.

Mer information kontakta:
Rektor Jörgen Tholin
Styrelseordförande Carin Götblad
via kommunikationsansvarig Olle Hoffman, tfn 0498-29 98 30.