Högskolan Dalarna

Högskolans nya bibliotek utrustas för nästa generations lärande

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 06:30 CET

För att utveckla ett modernt bibliotek i toppklass har Högskolan Dalarna inlett ett samarbete med Swedish Institute of Computer Science (SICS). Högskolan satsar nu 100 000 kr på en förstudie för att utveckla tankarna och idéerna kring vilka tekniska lösningar som ska främja nästa generations lärande i Dalarna Media Arena, som är arbetsnamnet på det nya biblioteket. Det ska stå klart 2012 och ska bli en samlingsplats och ett nav i Högskolans vision om nästa generations lärande och bidra till användningen av utvecklade lärarformer.

 -Vi vill ta ut svängarna och testa vad som går att åstadkomma med teknik men samtidigt behålla ett tydligt fokus på pedagogisk utveckling då vi anser att teknik endast ska nyttjas för att tillföra ett mervärde. SICS gör aldrig något som redan har gjorts och därför känns det extra spännande med detta samarbete, säger Jan Svärdhagen, programchef för NGL-programmet vid Högskolan Dalarna.

 -Sedan antiken har det mänskliga vetandet funnits samlat i biblioteket. De informationsbärande medierna har växlat från bokrullar och inkunabler, dvs böcker tryckta under boktryckarkonstens barndom i början på 1500-talet,  till pocketböcker och mikrofichekort, men har ändå varit fysiska föremål, säger Jonas Söderberg, forskare vid SICS.

-Efter den digitala revolutionen är allt annorlunda. Nu finns det samlade vetandet bokstavligen i var mans hand, och tillgängligt överallt och när som helst. Så vad är då ett bibliotek? En lokal eller en metafor? Att svara på det är en utmaning som känns direkt riktad till oss som arbetar med morgondagens informationsteknologi.

-Vi tror att Högskolan Dalarnas nya bibliotek kan bli en magisk plats, där den fysiska och den digitala världen koncentreras och konfronteras. En mötesplats mellan människor och idéer. En brännpunkt för historien och framtiden, säger Jonas Söderberg.

 -Samarbetet med SICS ger oss en helt unik möjlighet att utveckla något nytt, kul och spännande som kan underlätta lärande och informationssökning, säger Kurt Byström projektledare för det nya biblioteket. Vi hoppas också att det blir något spektakulärt som kan dra blickarna till vårt nya bibliotek och vår högskola, samtidigt som det är viktigt att det inte bara blir en kittlande lustifikation utan också någonting med reell substans.

Förstudien planeras vara klar i mitten av december.

För ytterligare information kontakta Jan Svärdhagen, Högskolan Dalarna, mobil 070-3408138, Kurt Byström, Högskolan Dalarna, tfn 023-778177, och Jonas Söderberg SICS, tfn 08-633 15 00

 

SICS är ett ledande forskningsinstitut för tillämpad datateknik. SICS uppdrag är att stärka den svenska industrin genom avancerad forskning inom datateknik och att främja användningen av nya forskningsidéer i samhället. Läs mer på www.sics.se.

NGL-programmet är ett utvecklings- och forskningsprogram vid Högskolan Dalarna med målet att utveckla pedagogiken inom den högre utbildningen. NGL står för Nästa Generations Lärande. Läs mer på www.du.se/ngl.