Högskolan i Halmstad

Högskolans satsar på nya program för yrken där fler behöver utbildas

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2020 11:00 CET

På måndag, den 16 mars, öppnar antagningsperioden till höstens högskoleutbildningar. Bland nyheterna i år finns ett civilingenjörsprogram och ett socionomprogram och att Common Core startas inom fler program. Dessutom finns kurser för yrkesverksamma och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med start sommaren 2020.

Utbildningar för yrken där det saknas kompetens

Till hösten startar två helt nya program på Högskolan i Halmstad, Socionomprogrammet och Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation. Efterfrågan från kommunerna i Halland om ett socionomprogram kom redan för några år sedan och efter en lång process blev det klart med examensrättigheterna. Det tidigare Maskiningenjörsprogrammet har utvecklats till ett Civilingenjörsprogram med fokus på hållbarhet för att möta de utmaningar som ställs på bland annat industrin. Dessutom startar ytterligare två program inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) redan till sommaren för att få fler behöriga lärare ut till skolorna. De nya programmen är en komprimering av de två andra KPU-programmen där de som börjar i sommar blir klara redan nästa höst. Programmen går på distans med några obligatoriska campusträffar i Halmstad och det ingår fler ämnen än tidigare.

I år satsar Högskolan i Halmstad också på kurser för yrkesverksamma. Kurserna möjliggör ett livslångt lärande och passar dem som är mitt i karriären och behöver fylla på med kunskap inom ett visst område.

– Livslångt lärande är en prioriterad satsning från regeringen och det finns ett stort behov av kompetensutveckling bland yrkesverksamma inom alla kategorier av yrken. Under 2019 genomfördes ett gediget arbete på Högskolan för att identifiera och ”märka” fristående kurser inom olika områden som kan vara lämpliga för yrkesverksamma. Genom att synliggöra kurser som passar personer i arbetslivet på ett bättre sätt hoppas vi att fler inser vikten av utbildning och kompetensutveckling genom hela livet, säger prorektor Pernilla Nilsson, som tagit initiativ till att samla informationen om lärosätets fristående kurser med fokus på kompetensutveckling för yrkesverksamma.

På Högskolan i Halmstad kan blivande studenter nu välja mellan drygt 50 program och över 200 kurser. Många av utbildningsprogrammen leder till en yrkesexamen.

– Det är kul att vi har två nya program till hösten. Den nya utbildningen Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation, 300 hp, gör att Högskolan nu har tre civilingenjörsutbildningar – vilket stärker Högskolans position som innovativt lärosäte. Det nya socionomprogrammet vet vi är en efterfrågad utbildning som många förhoppningsvis kommer söka till, säger Niclas Rosander, marknadsförare vid Högskolan i Halmstad.

Ansökningsperioden är öppen under en månad, från måndagen den 16 mars till onsdagen den 15 april. Program och kurser söks på www.antagning.se

Nya program vid Högskolan i Halmstad hösten 2020

Socionomprogrammet, 210 hp: en socionomutbildning som fokuserar på intersektionalitet, digitalisering och ett hållbart socialt arbete.

Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation, 300 hp: program för utveckling av moderna produkt- och produktionssystem med särskilt fokus på hållbarhet.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – ämneslärare åk 7–9, 90 hp: för att komplettera sina tidigare akademiska studier i biologi, engelska, fysik, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionsvetenskap, samhällskunskap, svenska och/eller teknik med pedagogik för att arbeta som lärare.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) – ämneslärare, gymnasieskolan, 90 hp: för att komplettera sina tidigare akademiska studier i engelska, historia, matematik, naturkunskap, religionsvetenskap, samhällskunskap, svenska och/eller teknik med pedagogik för att arbeta som lärare.

Kontakt

Pernilla Nilsson, prorektor, tel. 0708-35 27 72

Niclas Rosander, marknadsförare, tel. 0768-16 71 62

Mer information

Läs mer om Högskolans utbildningar på www.hh.se/hittautbildning

Common Core på www.hh.se/commoncore

Kurser för yrkesverksamma på https://www.hh.se/utbildning/kurser-for-yrkesverksamma


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil – det innovationsdrivande lärosätet – utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 11 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 55 professorer.