Upplands Väsby kommun

Högskoleexamen vanligare i Väsbys kommunala förskolor

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2016 09:13 CEST

Nyligen kom Skolverkets årliga statistik gällande personal och barn i förskolorna i Sverige. De kommunala förskolorna i Upplands Väsby kommun har fler pedagoger med examen, högre personaltäthet och mindre barngrupper än de fristående förskolorna.

– Antalet barn i grupperna har ökat men vi har en betydande ökning av personaltätheten och i synnerhet av högskoleutbildad personal i de kommunala förskolorna. Detta är mycket glädjande eftersom det ger ökade möjligheter att fullt ut arbeta utifrån intentionerna i läroplanen för förskolan och ge bästa möjliga verksamhet för barnen, säger Synnöve Fridén, verksamhetschef Väsby kommunala skolor och förskolor.

Antalet barn per årsarbetare har i de kommunala förskolorna minskat från 6,5 år 2014 till 5,5 barn år 2015.De kommunala förskolorna utmärker sig också när det gäller antalet barn per årsarbetare med förskollärarexamen, där de kommunala förskolorna har 13,4 barn/person medan de privata utförarna under 2015 hade 33,2 barn per person med högskoleexamen. Även gällande barngruppernas storlek ligger de kommunala förskolorna något bättre till än de fristående, med 19,8 barn mot 20,4. Rikssnittet hos kommunala utförare är dock endast 16,8 barn.

– Under en arbetsdag strävar vi efter att i så stor utsträckning som möjligt dela upp barngrupperna i mindre grupper. Dessa indelningar sker utifrån barnens intressen och val av aktiviteter. En grupp kan vara inne och jobba, en annan ute, två små grupper kan vara inne i olika rum och en ute, säger Birgitta Andrén, förskolechef för Väsby kommunala förskolor.

För mer information:
Synnöve Fridén, verksamhetschef kommunala förskolor och skolor: 073-910 44 44
Birgitta Andrén, förskolechef för kommunala förskolor. 073-910 48 49
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se