Naturvetarna

Högskolestiftelser kan öppna för specialsydda kollektivavtal

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2013 12:57 CEST

Regeringen föreslår en ny organisationsform för att öka handlingsutrymmet för de svenska universiteten och högskolorna. Bra idé, tycker Naturvetarna. Men förslaget är för dåligt underbyggt för att vara genomförbart som det ser ut nu.

Förslaget som regeringen presenterade i somras ska göra det möjligt för svenska lärosäten att bli högskolestiftelser. Den organisationsform som lärosätena har idag (förvaltningsmyndighet) anses begränsa universiteten och högskolornas handlingsfrihet. Med den nya högskolestiftelseformen ska lärosätena bli mer självständiga och få det lättare att bland annat delta i internationella forskningssamarbeten.

Ambitionen är bra, tycker Naturvetarna som länge pekat på problemen med dagens organisationsform.

– Villkoren för dem som arbetar inom högskolan är inte särskilt bra idag. Många har bara visstidsanställningar och lönenivån är lägre än i andra verksamheter. Att ge några universitet och högskolor möjlighet att ombilda sig till stiftelser eller någon annan organisationsform tror vi vore bra eftersom det betyder att de kommer att kunna styra sin verksamhet mer. Framförallt ser vi en öppning för specialsydda kollektivavtal, säger Bo Seving, förhandlingschef på Naturvetarna.

Naturvetarna är dock kritiska till hur förslaget hanterats.

– Att genomföra förslaget som det ser ut nu går inte. Det finns alldeles för mycket som fortfarande inte är löst. Särskilt angeläget är att garantera offentlighetsprincipen och de anställdas och studenternas rätt till representation i högskolestiftelsernas styrelser. I grunden är det en fråga om demokrati, säger Sofie Andersson, utredare utbildnings- och forskningspolitik på Naturvetarna.

Naturvetarna uppmanar därför regeringen att ta ett steg tillbaka och reda ut alla oklarheter innan de går vidare med förslaget.

– Förändringarna som föreslås skulle påverka hela det svenska högskolelandskapet. Det är därför viktigt att allting är ordentligt utrett innan det realiseras. Universiteten och högskolorna är alldeles för viktiga för Sverige för att hanteras vårdslöst.

I vårt remissvar till regeringen understryker Naturvetarna bland annat att representationsrätten och rättsäkerheten för studenter och anställda måste tydliggöras.

Läs Naturvetarnas svar på remissen om högskolestiftelser här

Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Förbundet är expert på naturvetares branscher, forsknings- och arbetsvillkor. 32 000 naturvetare har hittills valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden.