DIK-förbundet

Högskoleverket ifrågasätter utbildning i Luleå

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 15:05 CET

Efter en anmälan av studenter har Högskolverket granskat utbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Granskningen visar att utbildningen inte uppfyller de krav som ställs på högskoleutbildningar.

– Det är viktigt att MKV-utbildningen håller hög kvalitet och att man inte slarvar bort de teoretiska delarna. Studenterna lägger ner sin tid och sina pengar på att få en gedigen utbildning som lägger grunden för deras framtida karriär, säger Karin Åström Iko, förbundsordförande i DIK det fackförbund som organiserar akademiker med utbildning inom media och kommunikation.

DIK har, tillsammans med andra förbund inom SACO, länge drivit frågan om kvalitet i utbildningarna.

– DIK ser detta som en fråga om kunskapspolitik. När antalet högskoleplatser ökar får det inte ske på bekostnad av utbildningens innehåll. Studenter likaväl som blivande arbetsgivare har rätt till en utbildning som ger kompetenta yrkesutövare, säger Karin Åström Iko.