Svenska Ekodemiker

Högskolor tävlar i batteriinsamling i nationell kampanj

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 19:30 CET

Sju högskolor och universitet i Sverige tävlar under vecka 6 i batteriinsamling. Svenska Ekodemiker, en sammanslutning av ideella miljöföreningar på högskolorna, arrangerar en batteriinsamlingskampanj tillsammans med Batteriinsamlingen. Tanken är att studenter ska lära andra studenter om batteriinsamling och varför det är så viktigt. Den högskola som samlar in mest batterier vinner.

Sverige ligger bra till när det gäller batteriinsamling. De flesta batterier lämnas till återvinning så att farliga ämnen kan tas om hand och övriga material återvinnas, men vi kan bli ännu bättre! Batteriinsamlingen har i flera undersökningar sett att unga vuxna är sämre på att lämna batterier till återvinning än andra åldersgrupper. Samarbetet med Svenska Ekodemiker är ett sätt att nå denna grupp. Svenska Ekodemiker har fått fria händer att själva lägga upp kampanjen för att nå bästa resultat.

Inför batteriinsamlingskampanjen utlyste Svenska Ekodemiker en affischtävling. Det vinnande bidraget skapades av Gunnar Elinder från Karlstads universitet med budskapet "Du slänger väl inte dina batterier i soporna? 22 procent av ungdomar i åldern 15-30 svarar ja. Nu ändrar vi den siffran!"

De universitet och högskolor som deltar i kampanjen och tävlingen är Stockholms universitet, Uppsala universitet, KTH, Södertörns högskola, Karlstads universitet, Örebro universitet och Lunds universitet. Kampanjen drivs av antingen en studentförening eller av enskilda studenter. På varje lärosäte kommer det finnas engagerade unga människor som informerar om varför återvinning av batterier är viktigt och var man kan lämna sina batterier.

Batteriinsamlingen är ett samarbete mellan Producentansvarsbolagen El-Kretsen och BlyBatteriRetur. Målet med verksamheten är att verka för ökad insamling av batterier i Sverige med egna informationsinsatser samt genom att stötta kommunernas informationsinsatser. Alla batterier ska samlas in och återvinnas så långt det är möjligt. Läs mer på www.batteriinsamlingen.se och www.svenskaekodemiker.se

För mer information kontakta:

Svenska Ekodemiker, Linn Järnemar, 076 828 50 50

El-Kretsen, Ulrika Eliason, 08-545 212 95

Swedish Ecodemics is a network for organizations, committees and other interest groups which, at universities, are working with sustainable development. The student organization was founded in 1994 and the purpose is to work for a better environment and a sustainable development. Swedish Ecodemics has 16 members at 13 universities.